Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 11/02/2012 15:30

卜居(浣花流水水西頭)

浣花流水水西頭,
主人為蔔林塘幽。
已知出郭少塵事,
更有澄江銷客愁。
無數蜻蜓齊上下,
一雙鸂鶒對沈浮。
東行萬里堪乘興,
須向山陰上小舟。

 

Bốc cư (Hoán Hoa lưu thuỷ thuỷ tây đầu)

Hoán Hoa lưu thuỷ thuỷ tây đầu,
Chủ nhân vi bốc lâm đường u.
Dĩ tri xuất quách thiểu trần sự,
Canh hữu trừng giang tiêu khách sầu,
Vô số tinh đình tề thượng hạ.
Nhất song khê xích đối trầm phù,
Đông hành vạn lý kham thừa hứng,
Tu hướng sơn âm thượng tiểu chu.

 

Dịch nghĩa

Nhà cất ở phía tây, đầu suối Hoán Hoa,
Chủ nhân chọn nơi đó vì thích cảnh núi rừng.
Đã biết ra ngoài thành sẽ bớt bụi bặm,
Lại có suối nước trong làm quên sầu muộn.
Ở đây có nhiều chuồn chuồn bay lên bay xuống,
Có đôi le le bên nhau lúc lặn lúc bơi.
Không còn hứng đi vạn dặm về hướng đông,
Nên dùng thuyền nhỏ đi vào mạn bắc núi này.


(Năm 760)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Cản trời như định để phần ta
Mảnh đất đầu Tây suối Gột Hoa
Muốn rửa lòng sầu đầy sân nước
Không vương luỵ tục lúc xa nhà
Một đôi cốc đế chim chìm nổi
Vô số chuồn chuồn lại lại qua
Muôn dặm sang Đông đường tiện lắm
Thuyền con bên núi sẽ chèo ra


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Phía tây, đầu suối Hoãn Hoa,
Rừng sâu, núi thẳm, chọn nhà nơi đây.
Xa thành, thế sự chẳng dây,
Dòng sông trong vắt giải khuây mối sầu.
Thấp, cao, chuồn liệng kể đâu,
Chim le một cặp, hai đầu lặn nhô.
Đông, đường vạn dặm đi vô,
Nên theo nam núi, nhấp nhô con thuyền...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tây khe Hoán Hoa, ngay đoạn đầu,
Chủ nhân chọn được chốn rừng sâu.
Thành xa vẫn biết, không bụi tục,
Sông lớn thường trôi, sạch lòng sầu.
Cao, thấp, chuồn chuồn nhiều tấp tới,
Nổi, chìm, khê sắc cặp kè nhau.
Vạn dặm về đông dùng xe tới,
Nên theo nam núi chiếc thuyền câu.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhà bờ tây Hoãn Hoa đầu suối
Chọn nơi đây có núi có rừng
Ngoại ô bụi bậm sẽ ngừng
LạI thêm dòng suối nước trong giải buồn
Nơi đây có chuồn chuồn lên xuống
Đôi le le lúc lặn lúc bơi
Ngán đông vạn dặm xa xôi
Nên về bắc núi, vui ngồi thuyền con.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhà ở phía tây suối Hoán Hoa,
Chủ nhân thích cảnh núi rừng sâu.
Ngoại thành ra ở rời ô nhiễm,
Có suối nước trong quên muộn sầu.
Vô số chuồn chuồn bay chấp chới,
Có đôi chim cốc lặn bên nhau,
Về đông vạn dặm không còn hứng,
Thuyền nhỏ nên đi bắc núi này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời