憑何十一少府邕覓榿木栽

草堂塹西無樹林,
非子誰復見幽心。
飽聞榿木三年大,
與致溪邊十畝陰。

 

Bằng Hà thập nhất thiếu phủ Ung mịch khi mộc tài

Thảo đường tiệm tây vô thụ lâm,
Phi tử thuỳ phục kiến u tâm.
Bão văn khi mộc tam niên đại,
Dữ trí khê biên thập mẫu âm.

 

Dịch nghĩa

Cái rãnh bên phía tây nhà cỏ không có rừng,
Trừ ông ra, ai là người hiểu được cái lòng tìm cảnh nhàn này.
Nghe nói nhiều về loại cây vối này chỉ cần ba năm là lớn,
Nên đem trồng bên suối sẽ tạo ra bóng mát cho cả mười mẫu đất.


(Năm 760)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tây nhà cỏ, mương không rừng cây,
Nếu không ai hiểu lòng nhàn này.
Cây vối nghe nói ba năm lớn,
Mười mẫu bên khe mang trồng đây.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhà cỏ mé tây chẳng có rừng
Ngoài ông ai hiểu tấm lòng nhàn
Rằng nghe cây vối ba năm lớn
Mười mẫu bên khe hãy sớm trồng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Nhà cỏ phía Tây cây chẳng có,
Không cây sao tỏ bụng u nhàn?
Nghe nói ba năm khải lớn rộ,
Bên sông mười mẫu có gì hơn.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bên phía tây nhà không cây cối
Không có cây sao khởi tâm nhàn?
Khải cao chỉ khoảng ba năm
Nếu trồng bên suối bóng râm tha hồ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rãnh tây nhà cỏ không rừng,
Trừ ông ai hiểu cái lòng nhàn thanh.
Ba năm cây vối lớn nhanh ,
Đem trồng bên suối tạo thành bóng râm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cái rãnh nhà tây rừng chẳng xanh,
Trừ ông ai hiểu lòng nhàn thanh.
Vối này chỉ mới ba năm lớn,
Bên suối đem trồng tạo bóng nhanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời