Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/05/2015 18:53

北風(春生南國瘴)

春生南國瘴,
氣待北風蘇。
向晚霾殘日,
初宵鼓大爐。
爽攜卑濕地,
聲拔洞庭湖。
萬里魚龍伏,
三更鳥獸呼。
滌除貪破浪,
愁絕付摧枯。
執熱沉沉在,
淩寒往往須。
且知寬疾肺,
不敢恨危途。
再宿煩舟子,
衰容問僕夫。
今晨非盛怒,
便道即長驅。
隱几看帆席,
雲州湧坐隅。

 

Bắc phong (Xuân sinh nam quốc chướng)

Xuân sinh nam quốc chướng,
Khí đãi bắc phong tô.
Hướng vãn mai tàn nhật,
Sơ tiêu cổ đại lô.
Sảng huề bi thấp địa,
Thanh bạt Động Đình hồ.
Vạn lý ngư long phục,
Tam canh điểu thú hô.
Địch trừ tham phá lãng,
Sầu tuyệt phó thôi khô.
Chấp nhiệt trầm trầm tại,
Lăng hàn vãng vãng tu.
Thả tri khoan tật phế,
Bất cảm hận nguy đồ.
Tái túc phiền chu tử,
Suy dung vấn bộc phu.
Kim thần phi thịnh nộ,
Tiện đạo tức trường khu.
Ẩn kỉ khan phàm tịch,
Vân châu dũng toạ ngu.

 

Dịch nghĩa

Miền nam mùa xuân sinh hơi độc,
Khí đợi gió bắc tới thì mới giảm.
Gần chiều mù mới hết,
Chợp tối đã kích động vòng trời đất.
Sáng chụp lên vùng đất thấp ẩm ướt,
Tiếng át cả hồ Động Đình.
Vạn dặm cá, rồng náu,
Suốt ba canh chim, thú kêu.
Tính rửa sạch nhơ nên ham lướt sóng,
Muốn dứt sầu thì kệ cho nó gục luôn.
Cứ âm thầm chịu hơi nóng hun,
Nhưng săng văng lo cái lạnh sấn tới.
Vốn biết bệnh suyễn đã giảm bớt,
Nào có dám oán thán đường đi vất vả.
Nếu ở nán lại thì làm phiền nhà đò,
Hỏi kẻ giúp việc mặt mình những hốc hác.
Sáng nay gió không nổi giận,
Con đường tắt vội đi ngay.
Co ro trong ghế nhìn cánh buồm,
Mây trên cù lao vọt lên tụ một góc.


(Năm 769)

Nguyên chú: "Tân Khang giang khẩu tín túc phương hành" 新康江口信宿方行 (Nán lại cửa sông Tân Khang hai đêm rồi mới đi).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Xuân về, vùng nam oi,
Hơi chờ cơn gió bắc.
Dấu ngày tàn, gần chiều,
Ỏm đất trời, chập tối.
Vùng đất thấp, thảnh thơi.
Hồ Động Đình, tiếng át.
Vạn dặm nằm cá rồng,
Ba canh rộn chim chóc.
Sạch lo, lướt sóng ham,
Dứt sầu, khô héo mặc.
Chịu nóng cứ âm thầm,
Chống lạnh lo cấp tốc.
Chứng suyễn biết giảm dần,
Đường xa nào dám bực.
Phiền nhà đò, lại dừng,
Hỏi kẻ làm, hốc hác.
Không nổi giận, sáng nay,
Vội vượt theo lối tắt.
Ngồi ghế coi lá buồm,
Mây đảo tụ một góc.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Miền nam mùa xuân sinh hơi độc
Khí trời chờ gió bắc mới lành
Về chiều mù mịt hơi sương
Khi chạng vạng tối trống canh báo giờ
Bừng sáng vùng đất trơ ẩm ướt
Âm thanh đâu lấn lướt Động Đình
Muôn trùng ẩn núp cá rồng
Chim muông kêu suốt ba canh ồn ào
Rửa sạch nhơ ước ao phá sóng
Muốn dứt sầu khô đọng diệt luôn
Âm thầm chịu nóng như hun
Vượt qua cái lạnh chuyện thường sảy ra
Biết bệnh suyễn đã tha vật vã
Đâu dám than vất vả trên đường
Nán lại phiền phức nhà đò
Hỏi người giúp việc vẻ so dáng hình
Sáng nay gió êm không nổi giận
Tiện đường đang lúc thuận đi ngay
Ẩn trong ghế nhìn buồm lay
Bãi sông vụt hiện tảng mây lững lờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời