Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/03/2015 11:02

北風(北風破南極)

北風破南極,
朱鳳日威垂。
洞庭秋欲雪,
鴻雁將安歸。
十年殺氣盛,
六合人煙稀。
吾慕漢初老,
時清猶茹芝。

 

Bắc phong (Bắc phong phá nam cực)

Bắc phong phá nam cực,
Chu phượng nhật uy thuỳ.
Động Đình thu dục tuyết,
Hồng nhạn tương an quy.
Thập niên sát khí thịnh,
Lục hợp nhân yên hy.
Ngô mộ Hán sơ lão,
Thì thanh do như chi.

 

Dịch nghĩa

Gió bắc tàn phá vùng cực nam,
Phượng đỏ ngày càng kém oai nghiêm.
Mùa thu nơi Động Đình như có tuyết,
Chim hồng chim nhạn đang trở về an toàn.
Mười năm không khí ác liệt càng mạnh,
Lục hợp các người sinh hoạt thưa thớt.
Tôi ngưỡng mộ ông già thời đầu đời Hán,
Thời thanh bình sống bằng cỏ như, cỏ chi.


(Năm 769)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Gió bắc phá cực nam,
Phượng đỏ ngày ủ rũ.
Động Đình, tuyết mùa thu,
Chim nhạn về yên chỗ.
Mười năm giết nhau hăng,
Sáu phía ít người ở.
Tôi trọng cụ cuối Tần,
Thời bình sống bằng cỏ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió bắc tàn phá vùng nam cực
Phượng đỏ ngày càng sút uy nghi
Động Đình như có tuyết phi
Chin hồng chim nhạn trở về bình an
Mười năm sát khí lan tràn mạnh
Lửa bếp người khói lạnh khắp nơi
Phục thay bốn lão Hán thời
Thanh bình mà vẫn ăn hoài cỏ chi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió bắc phá tan vùng cực nam,
Phượng hoa càng kém vẻ nghiêm trang.
Mùa thu nơi Động Đình như tuyết,
Hồng nhạn trở về tổ được an.
Sát khí mười năm càng ác liệt,
Đất trời bốn hướng người thưa hàng.
Ông già đầu Hán tôi hâm mộ,
Nhờ cỏ như chi thời thái sang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời