貧交行

翻手作雲覆手雨,
紛紛輕薄何須數?
君不見管鮑貧時交,
此道今人棄如土。

 

Bần giao hành

Phiên thủ tác vân, phúc thủ vũ,
Phân phân khinh bạc hà tu sổ ?
Quân bất kiến Quản, Bão bần thì giao,
Thử đạo kim nhân khí như thổ.

 

Dịch nghĩa

Lật bàn tay làm ra mây, trở bàn tay làm ra mưa
Hằng hà sa số những người khinh bạc
Bạn có thấy chăng chuyện giao du giữa Quản Trọng và Bão Thúc Nha lúc bần hàn
Đạo bằng hữu ấy thời này người ta ném như đất cát


(Năm 752)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Tuấn Anh

Lật tay mây nổi, trở tay mưa,
Khinh bạc nhiều thay đếm hết chưa?
Lúc khổ thấy chăng tình Quản, Bão,
Đạo này tựa đất người nay ngơ.


30.7.2017
Phạm Tuấn Anh
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Tay lật mây về, tay ngữa mưa
Thói đời đen bạc đếm sao vừa
Tình nghèo tri kỷ người xưa quý
Giờ chỉ xem như đám bụi mờ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mây mưa, lật trở một bàn tay,
Khinh bạc lòng người khắp đó đây.
Có thấy giao du thời Bão, Quản,
Đạo bằng hữu ấy hiếm thời nay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]