Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 14/02/2012 21:43

不離西閣其二

西閣從人別,
人今亦故亭。
江雲飄素練,
石壁斷空青。
滄海先迎日,
銀河倒列星。
平生耽勝事,
籲駭始初經。

 

Bất ly tây các kỳ 2

Tây các tòng nhân biệt,
Nhân kim diệc cố đình.
Giang vân phiêu tố luyện,
Thạch bích đoạn không thanh.
Thương hải tiên nghinh nhật,
Ngân Hà đảo liệt tinh.
Bình sinh đam thắng sự,
Địch hãi thuỷ sơ kinh.

 

Dịch nghĩa

Gác tây đã chia tay cùng người rồi,
Mà nay người lại tới nơi ở cũ.
Mây sông phơilụa trắng,
Vách đá cắt trời xanh.
Biển cả đón mặt trời trước,
Sông Ngân lật các sao.
Ngày thường ham mê cảnh đẹp,
Ôi sợ sao là lúc mới bắt đầu trải qua.


(Năm 766)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Tầng gác không hề giữ,
Người sao cứ quyện quanh?
Mây sông tung lụa trắng,
Vách đá rạch trời xanh.
Bể cả, nắng mừng mặt,
Sông Ngân sao trẫm mình.
Ngày thường mê cảnh đẹp,
Giờ mới bắt đầu kinh.


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tây các người đi khỏi,
Đình cũ nay lại vào.
Mây sông phơi lụa trắng,
Vách đá cắt trời cao.
Bề xanh đón trời trước,
Sông ngân lật ngàn sao.
Xưa nay ưa cảnh đẹp,
Ôi sợ sao lúc đầu!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Tây Các đã cùng ta từ giã,
Nay ta còn nấn ná đình xưa.
Mây sông trắng xoá như tơ,
Trời xanh vách biếc chặn ta hết nhìn.
Mặt trời lên, biển xanh đón trước,
Ngân Hà như đảo ngược ngàn sao.
Bình sinh thắng cảnh ta yêu,
Lần đầu ngơ ngác bao điều bâng khuâng.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tây Các đã cùng người ly biệt
Nhưng người còn trên gác ngôi đình
Mây sông như lụa trắng tinh
Trời xanh vách đá cố tình tách đôi
Biển biếc đón mặt trời mọc trước
Sông Ngân hà đảo ngược sao sau
Bình sinh cảnh đẹp mong cầu
Ôi sao sợ lúc bắt đầu trải qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gác tây chia biệt với người rồi,
Chỗ cũ mà nay người tới nơi.
Lụa trắng phơi nơi mây sóng nước,
Trời xanh vách đá cắt bờ cơi.
Sông Ngân lật các sao che khuất.
Biển cả mặt trời trước đón mời,
Cảnh đẹp ngày thường ham mê lắm,
Sợ sao là lúc mới qua chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời