Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 13/08/2012 10:03

不離西閣其一

江柳非時發,
江花冷色頻。
地偏應有瘴,
臘近已含春。
失學從愚子,
無家住老身。
不知西閣意,
肯別定留人。

 

Bất ly tây các kỳ 1

Giang liễu phi thời phát,
Giang hoa lãnh sắc tần.
Địa thiên ưng hữu chướng,
Tịch cận dĩ hàm xuân.
Thất học tùng ngu tử,
Vô gia trụ lão thân.
Bất tri Tây Các ý,
Khẳng biệt định lưu nhân.

 

Dịch nghĩa

Liễu bên sông không phải là lúc xanh tươi,
Hoa bên sông nghiêng sắc buồn.
Đất hẹp lại có khí độc,
Chạp gần đã thấy có vẻ xuân.
Con ngu chịu cảnh thất học hoài,
Thân già không chỗ ở.
Không hiểu ý của gác tây,
Không chịu chia tay mà cứ giữ người lại.


(Năm 766)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Liễu bên sông trái thời vẫn tốt
Hoa bờ sông lạnh buốt khoe tươi
Đất hẹp này độc địa khí trời
Tháng chạp gần, cảnh vui xuân sắc lại
Con thất học ngu hèn theo mãi
Thân già đành sống lối không nhà
Ý Tây Các muốn gì ta?
Giữ hay từ biệt khó mà biết đây


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Liễu sông lỡ lúc rộ,
Hoa sông sắc lắt lay.
Khí độc nơi đất hẹp,
Chạp gần, xuân đâu đây.
Việc học bỏ, con dốt.
Nhà ở không, thân gầy.
Không biết ý tây các,
Giữ người, ý chẳng thay.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Liễu bên sông phát sinh chưa lúc
Hoa bên sông thường trực lạnh căm
Đất không rộng, khí độc căng
Đang gần tháng chạp vẻ xuân thấy rồi
Con thất học chịu hoài ngu dốt
Thân đã già không đất làm nhà
Ý Tây Các nghĩ chưa ra
Rời đi hay ở vẫn là băn khoăn.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bên sông không lúc liễu tươi,
Bên sông hoa cũng lại rơi sắc buồn.
Đất trời có khí độc tuôn,
Đang gần tháng chạp thấy tuồng vẻ xuân.
Con ngu thất học trầm luân,
Thân già không chỗ ở gần nơi đây.
Không thông ý của gác tây,
Giữ người không chịu chia tay đâu nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời