不見-近無李白消息

不見李生久,
佯狂真可哀!
世人皆欲殺,
吾意獨憐才。
敏捷詩千首,
飄零酒一杯。
匡山讀書處,
頭白好歸來。

 

Bất kiến - Cận vô Lý Bạch tiêu tức

Bất kiến Lý sinh cửu,
Dương cuồng chân khả ai.
Thế nhân giai dục sát,
Ngô ý độc lân tài.
Mẫn tiệp thi thiên thủ,
Phiêu linh tửu nhất bôi.
Khuông sơn độc thu xứ,
Ðầu bạch hảo quy lai.

 

Dịch nghĩa

Ðã lâu không gặp chàng Lý,
Bạn phải giả đò điên cuồng, thực đáng thương xót.
Trong lúc người đời đều muốn bạn phải chết,
Chỉ riêng tôi có ý muốn tiếc tài.
Bạn làm thơ rất mau lẹ, có lẽ đến ngàn bài,
Bây giờ đang phải nổi trôi, lưu lạc với một chén rượu.
Núi Khuông Lư là nơi bạn từng đọc sách khi xưa,
Đầu bạc rồi, bạn hãy trở về nơi đó.


(Năm 761)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Đã lâu lắm sao không gặp Lý?
Anh giả cuồng, tôi nghĩ xót thay!
Người ta cứ bảo giết ngay,
Riêng tôi chỉ tiếc cái tài thế kia!
Thơ ngàn thiên tay lia như chớp,
Đời long đong một kiếp rượu thôi.
Núi Khuông đọc sách anh ơi
Ta về đầu bạc cho rồi ngày xanh!


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lý quân không gặp dã lâu,
Điên cuồng bạn phải giả đò đáng thương.
Người đời muốn bạn chết luôn,
Chỉ riêng tôi muốn tiếc thương người tài.
Làm thơ mau lẹ ngàn bài,
Bây giờ chén rượu lạc loài nổi trôi.
Khuông Lư nơi bạn học xưa,
Bạc đầu bạn hãy về nơi quê nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]