Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2015 15:21

白露

白露團甘子,
清晨散馬蹄。
圃開連石樹,
船渡入江溪。
憑幾看魚樂,
回鞭急鳥棲。
漸知秋實美,
幽徑恐多蹊。

 

Bạch lộ

Bạch lộ đoàn cam tử,
Thanh thần tán mã đề.
Phố khai liên thạch thụ,
Thuyền độ nhập giang khê.
Bằng kỷ khan ngư lạc,
Hồi tiên cấp điểu thê.
Tiệm tri thu thật mĩ,
U kính khủng đa hề.

 

Dịch nghĩa

Móc trắng, trái ngọt túm tụm lại,
Ban mai trong, vó ngựa tản mát.
Mở vườn là liền với cây, đá,
Lên thuyền chèo vào khe sông.
Dựa ghế coi cá vui chơi,
Dừng ngựa, chim vội dậu.
Dần biết cảnh thu đẹp,
Đường âm u sợ có nhiều lối rẽ.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Móc trắng trái ngọt chùm,
Ban mai vó ngựa rối.
Mở vườn gần đá, cây,
Lên thuyền vào sông suối.
Dựa ghế coi cá vui,
Quay roi, chim về vội.
Cảnh thu đẹp mới hay,
Đường rậm ngại nhiều lối.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trái ngọt phủ bao làn móc trắng
Ban mai trong ngựa tán thảnh thơi
Mở vườn ra tiếp đá, cây
Lên thuyền khe suối đó đây thăm cùng
Dựa ghế xem vẫy vùng cá lội
Ngựa thu roi chim đậu vội vàng
Cảnh thu đẹp biết dần dần
Đường âm u ngán lắm làn rẽ ngang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Móc trắng từng chùm trái ngọt lồng,
Tản ra vó ngựa buổi mai trong.
Nối liền vườn mở cùng cây, đá,
Thuyền lái chèo vào khe suối, sông.
Dựa ghế vui chơi coi cá lội,
Ngựa dừng chim vội đậu bên hông.
Biết dần cảnh đẹp thu bên gối,
Đường rậm sợ nhiều lối rẽ vòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời