23.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2015 19:37

白水明府舅宅喜雨得過字

吾舅政如此,
古人誰復過。
碧山晴又濕,
白水雨偏多。
精禱既不昧,
歡娛將謂何。
湯年旱頗甚,
今日醉弦歌。

 

Bạch Thuỷ minh phủ cữu trạch hỉ vũ, đắc qua tự

Ngô cữu chính như thử,
Cổ nhân thuỳ phục qua (quá).
Bích Sơn tình hựu thấp,
Bạch Thuỷ vũ thiên đa.
Tinh đảo ký bất muội,
Hoan ngu tương vị hà.
Thang niên hạn phả thậm,
Kim nhật tuý huyền ca.

 

Dịch nghĩa

Ông cậu của tôi nghiêm nghị như thế đó,
Người xưa ai là người nhận lỗi.
Bích Sơn tuy tạnh nhưng ẩm,
Bạch Thuỷ mưa hơi nhiều.
Cầu xin đã không hề úp mở,
Mừng vui biết như thế nào mà nói.
Năm nóng hạn hơi gay,
Bữa nay say cứ đàn hát.


(Năm 755)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Cậu tôi nghiêm vậy mà,
Người xưa ai nhận lỗi.
Bích Sơn tạnh lại oi,
Bạch Thuỷ lắm mưa xối.
Cầu xin đã rõ ràng,
Mừng vui còn gì nói.
Bữa nay say cầm ca,
Năm hạn nóng quá đỗi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cậu tôi chính như vậy
Người xưa mấy ai qua
Bích Sơn tạnh nhưng ẩm
Bạch Thuỷ nhiều mưa sa
Cầu đảo không úp mở
Mừng vui nói sao ta!
Năm thang hạn hơi gắt
Nay say cứ đàn ca.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Cậu tôi khuôn phép lắm
Được vậy xưa mấy tay
Bích Sơn tạnh mà ẩm
Bạch Thuỷ mưa dầm dai
Cúng cầu không hôn ám
Cùng vui chẳng riêng ai
Nóng hầm trời nắng hạn
Say đàn hát hôm nay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cậu tôi nghiêm nghị thế rồi
Người xưa nhận lỗi có đời nào đâu?
Bích Sơn tuy tạnh ẩm sâu,
Vùng nầy Bạch Thuỷ mưa lâu hơi nhiều.
Cầu xin úp mở không hề,
Mừng vui như biết thế nào nói đây.
Gay go nóng hạn năm nay,
Bữa nay đàn hát cứ say thật lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời