白鹽山

卓立群峰外,
蟠根積水邊。
他皆任厚地,
爾獨近高天。
白榜千家邑,
清秋萬估船。
詞人取佳句,
刻畫竟誰傳。

 

Bạch Diêm sơn

Trác lập quần phong ngoại,
Bàn căn tích thuỷ biên.
Tha giai nhậm hậu địa,
Nhĩ độc cận cao thiên.
Bạch bảng thiên gia ấp,
Thanh thu vạn cổ thuyền.
Từ nhân thủ giai cú,
Khắc hoạ cánh thuỳ truyền.

 

Dịch nghĩa

Cao vượt lên khỏi đám chỏm núi,
Nước tụ vây quanh ngay cạnh bên.
Nước kia đều sát với đất dày,
Riêng núi lại gần với trời cao.
Gần với cái bảng trắng là nơi tụ tập của ngàn nhà,
Trời thu trong có hàng vạn cái thuyền mành.
Khách thơ lựa được câu hay,
Minh hoạ được nhưng biết trao cho ai?


(Năm 766)

Nguyên chú: “Bạch Diêm phong cao thiên dư trượng, tại châu thành đông thập thất lý” 白鹽崖高千餘丈,在州城東十七里 (Ngọn Bạch Diêm cao hơn ngàn trượng, ở cách châu thành mười bảy dặm).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Cao vượt lên các núi,
Nhìn xuống bến nước sâu.
Các núi nhờ đất thẳm,
Riêng ngươi gần trên cao.
Ngàn ấp dựa vách trắng,
Thu trong qua vạn thuyền.
Nhà thơ được câu thú,
Viết xong nhờ ai truyền?


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Vượt lên ngoài các đỉnh,
Nước đọng vòng ngay bên.
Đất dầy chúng cố bám,
Trời cao mi vươn lên.
Bảng trắng ngàn nhà ở,
Trời xanh vạn cánh thuyền.
Nhà thơ lựa câu đẹp,
Tả nó, biết ai truyền?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vượt lên khỏi đám đông chỏm núi
Nước tụ vây thành suối vòng quanh
Chúng đều chiếm đất cho mình
Riêng mi được tiếp trời xanh chói loà
Bảng trắng ghi ngàn nhà trong ấp
Trời thu trong vạn chiếc thuyền bơi
Nhà thơ tìm được câu hay
Dầy công gọt rũa, thơ này đưa ai?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vượt qua chỏm núi lên cao,
Vây quanh nước tụ ngay vào cạnh bên.
Đất dày sát nước vươn lên,
Riêng non vươn lại gần liền trời cao.
Ngàn nhà bảng trắng tụ vào,
Trời thu trong có biết bao thuyền mành.
Khách thơ lựa được câu lành,
Tả ra thì được nhưng đành trao ai?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời