白帝樓

漠漠虛無裏,
連連睥睨侵。
樓光去日遠,
峽影入江深。
臘破思端綺,
春歸待一金。
去年梅柳意,
還欲攪邊心。

 

Bạch Đế lâu

Mạc mạc hư vô lý,
Liên liên bễ nghễ xâm.
Lâu quang khứ nhật viễn,
Giáp ảnh nhập giang thâm.
Lạp phá tư đoan ỷ,
Xuân qui đãi nhất kim (câm).
Khứ niên mai liễu ý,
Hoàn dục giảo biên tâm.

 

Dịch nghĩa

Mờ mờ trong cõi hư vô,
Cứ dáo dác đưa mắt nhìn.
Gác sáng, trời lặn nơi xa,
Bóng kẽm in dưới dòng sông sâu.
Tháng chạp hết, nghĩ đến vải tốt đẹp,
Xuân về chờ có quan tiền.
Cái ý mong nơi cây mai, khóm liễu của những năm về trước,
Càng làm lòng người sống nơi xa xôi này rối beng.


(Năm 766)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trong cõi vắng mịt mờ,
Luôn luôn nháo nhác ngắm.
Lầu sáng bóng chiều xa,
Bóng núi dưới sông thẳm.
Hết chạp tưởng lụa là,
Xuân sang chờ một tấm.
Ý liễu mai năm xưa,
Quan ải lòng thêm bấn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lầu trong cõi hư vô mù mịt
Ta lại gần mắt lấm lét nhìn
Gác quang nắng tắt xa xăm
In hình vách núi trên dòng sông sâu
Tháng chạp hết nghĩ mau đến lụa
Đợi xuân về có của tiền vàng
Liễu mai năm ngoái mơ màng
Vẫn còn quấy động tâm can năm này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hư vô trong cõi mịt mờ,
Mắt đưa dáo dác thành xưa nhìn vào.
Lặn xa gác sáng trời sao,
Dưới in bóng kẽm dòng trào sông sâu.
Lệ chi tháng chạp đẹp mầu,
Xuân về chờ có tiền xâu tiền vàng.
Liễu mai năm trước mơ màng,
Càng làm rối rắm tâm can con người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời