Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 04/03/2014 07:44

薄遊

淅淅風生砌,
團團日隱牆。
遙空秋雁滅,
半嶺暮雲長。
病葉多先墜,
寒花只暫香。
巴城添淚眼,
今夜複清光。

 

Bạc du

Tích tích phong sinh thế,
Đoàn đoàn nhật ẩn tường.
Dao không thu nhạn diệt,
Bán lĩnh mộ vân trường.
Bệnh diệp đa tiên truỵ,
Hàn hoa chỉ tạm hương.
Ba thành thiêm lệ nhãn,
Kim dạ phức thanh quang.

 

Dịch nghĩa

Tiếng gió kêu vo vo,
Mờ mờ bóng mặt trời ẩn nơi tường.
Trên trời thu cao tít, bóng nhạn mờ,
Mây chiều trải dài ngang nửa đỉnh núi.
Các lá uá rơi rụng,
Hoa lạnh chỉ còn vương chút hương.
Nơi thành Ba càng cho mắt chảy thêm nước,
Đêm nay lại trong sáng.


(Năm 763)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Bóng tà hồ khuất đậu
Gió lạnh sẽ lùa hiên
Bóng nhạn phương trời bạt
Từng mây nửa núi lên
Rụng mau ngàn lá ốm
Thơm thoáng lớp hoa hèn
Chốc lại trang thu nữa
Thành Ba đượm lệ hoen

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Gió rít qua thềm đá,
Trời tròn trên lưng tường.
Trời thu xa nhạn vắng,
Ngọn núi mây chiều giăng.
Lá úa rơi rụng trước,
Hoa lạnh đọng chút hương.
Thành Ba mắt đẫm lệ,
Đêm nay lại sáng trưng.

tửu tận tình do tại
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên thềm tiếng gió vi vu thổi
Mặt trời tròn ẩn cuối vì tường
Trời thu bóng nhạn viễn phương
Mây chiều đỉnh núi giăng ngang nửa vời
Nhiều lá úa rụng rơi phía trước
Hoa lạnh lùng tạm chút hương thừa
Ba thành nước mắt thêm mưa
Đêm nay trăng sáng lại vừa trời trong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Gió khua thềm bần bật
Trời tròn ẩn sau tường
Tít trời thu nhạn khuất
Nửa đỉnh núi mây vương.
Lá úa rơi lất phất
Hoa lạnh thoảng dư hương
Thành Ba lệ đẩm mắt
Đêm nay trời sáng trong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bên thềm gió rít vo vo,
Mặt trời ẩn bóng mờ mờ tường hiên.
Nhạn mờ cao tít thu thiên,
Mây chiều dài trải nửa triền núi ngang.
Lá cây rơi rụng uá vàng,
Hương hoa vì lạnh chỉ còn chút thôi.
Thành Ba càng dễ lệ rơi,
Đêm nay trăng lại sáng ngời như xưa.

13.00
Trả lời