Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2014 17:16

泊松滋江亭

紗帽隨鷗鳥,
扁舟繫此亭。
江湖深更白,
松竹遠微青。
一柱全應近,
高唐莫再經。
今宵南極外,
甘作老人星。

 

Bạc Tùng Tư giang đình

Sa mạo tuỳ âu điểu,
Biển chu hệ thử đình.
Giang hồ thâm cánh bạch,
Tùng trúc viễn vi thanh.
Nhất Trụ toàn ưng cận,
Cao Đường mạc tái kinh.
Kim tiêu nam cực ngoại,
Cam tác lão nhân tinh.

 

Dịch nghĩa

Đầu đội mũ the đi theo chim âu,
Thuyền nhỏ buộc trước đình này.
Sông nước sâu nên sóng trắng xoá,
Tùng trúc xa xa thấy nhỏ bé và xanh xanh.
Quán Nhất Trụ có lẽ ở gần đây,
Cao Đường đừng ghé qua nữa.
Đêm nay ở nơi tận cùng phía nam đất Thục rồi,
Đành làm ông già sao nam cực vậy!


Đỗ Phủ làm bài này khoảng năm 768 khi ở đất Thục, trong cảnh ốm yếu, ông đưa gia quyến lên thuyền đi về phía đông. Lúc này thuyền nghỉ đêm ở đình bên sông Tùng Tư trong địa phận Giang Lăng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Mũ sa theo chim âu,
Đình này buộc thuyền nhỏ.
Nước sông trắng càng sâu,
Tùng trúc xa xanh biếc.
Quán Một Cột xem gần,
Về kinh đành bỏ đứt.
Đem nay nơi nam xa,
Đành làm cụ nam cực.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Mũ the, chim nước theo,
Đình này thuyền nhỏ neo.
Tùng trúc xa xanh thẳm,
Sông hồ rộng trong veo.
Gần Toàn Ưng, Nhất Trụ,
Cao Đường chớ lại leo.
Ngoài cõi nam, đêm tối,
Chịu kiếp tên già nghèo.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Mũ the theo chim nước
Thuyền nhỏ buộc bên đình
Sông sâu sóng kình bạc
Trúc tùng xa ngát xanh.
Nhất Trụ xem thật gần
Cao Đường đừng ghé tạt
Tối này bạt phương nam
Đành làm ông sao lạc.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Theo âu, đội mũ the này,
Cột con thuyền nhỏ ở ngay trước đình.
Sông hồ trắng xoá lung linh,
Trúc tùng xanh biếc đượm tình xa xa.
Toàn Ưng, Nhất Trụ mở ra,
Cao Đường, chớ có lại qua làm gì.
Miền nam điểm cuối cứ đi,
Già sao Nam cực, xá chi cũng làm...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đội mũ the theo đàn chim nước
Thuyền nghỉ đêm buộc trước giang đình
Sông sâu nên sóng trắng tinh
Trúc tùng xa nhỏ xanh xanh chân trời
Có lẽ cũng gần nơi Nhất trụ
Cao đường nay đừng có ghé thăm
Đêm nay cùng tận trời nam
Ông sao Nam cực đành làm chứ sao!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đầu đội mũ the âu dõi bay,
Buộc neo thuyền nhỏ trước đình này.
Nước sâu nên sóng sông trắng xoá,
Tùng trúc nhỏ xa xanh biếc bày.
Nhất Trụ quán gần đây có lẽ,
Cao Đường qua nữa chớ ghé ngay.
Đêm nay ở tận nam vùngThục,
Nam cực tiên ông đành vậy đây!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời