15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/05/2015 11:06

泊岳陽城下

江國逾千里,
山城僅百層。
岸風翻夕浪,
舟雪灑寒燈。
留滯才難盡,
艱危氣益增。
圖南未可料,
變化有鯤鵬。

 

Bạc Nhạc Dương thành hạ

Giang quốc du thiên lý,
Sơn thành cận bách tằng.
Ngạn phong phiên tịch lãng,
Chu tuyết sái hàn đăng.
Lưu trệ tài nan tận,
Gian nguy khí ích tăng.
Đồ nam vị khả liệu,
Biến hoá hữu côn bằng.

 

Dịch nghĩa

Vùng nước rộng đến ngàn dặm,
Thành bên núi có lẽ cao đến trăm tầng.
Gió bờ lật sóng ban chiều,
Tuyết trên thuyền hắt vào cái đèn lạnh.
Chậm trễ, tài khó hết,
Gian nguy khí càng tăng.
Chí lớn chưa có thể định,
Khi biến hoá thì có thể như cá côn, chim bằng.


(Năm 768)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Vùng nước rộng ngàn dặm,
Thành núi ước trăm tầng.
Đèn lạng tuyết thuyền tạt,
Sóng chiều gió bờ dâng.
Chậm trễ tài khó hết,
Gian nguy khí càng tăng.
Chí lớn chưa liệu được,
Biến hoá như côn, bằng.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Vượt ngàn dặm để đến đây,
Thành non cao vút dựng xây trăm từng!
Đêm bờ gió sóng đùng đùng,
Tuyết thuyền bay lọt vào trong ánh đèn.
Dùng dằng tài khó lãng quên,
Gian nguy khí phách càng thêm vững vàng.
Xuống Nam chưa thể tiện đường,
Cá côn sẽ hoá chim bằng vào Nam.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vùng sông nước vượt qua ngàn dặm
Thành bên non cao thẳm trăm tầng
Gió bờ lật sóng chiều dâng
Tuyết trên thuyền hắt tối xầm đèn khuya
Dù chậm trễ tài tuy khó tận
Trong gian nguy chí vẫn càng tăng
Ý đồ chưa định miền nam
Chờ khi biến hoá chim bằng cá côn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vùng nước bao la rộng dặm ngàn,
Bên thành có núi cao trăm tầng.
Gió bờ lật sóng khi chiều đến,
Thuyền hắt tuyết vào đèn lạnh tàn.
Chậm trễ tài càng khôn mất hết,
Gian nguy chí khí lại càng tăng.
Chưa từng chí lớn mà lo định,
Có lúc cá côn hoá cánh bằng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời