Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2015 14:08

屏跡其一

用拙存吾道,
幽居近物情。
桑麻深雨露,
燕雀半生成。
村鼓時時急,
漁舟個個輕。
杖藜從白首,
心跡喜雙清。

 

Bình tích kỳ 1

Dụng chuyết tồn ngô đạo,
U cư cận vật tình.
Tang ma thâm vũ lộ,
Yến tước bán sinh thành.
Thôn cổ thì thì cấp,
Ngư chu cá cá khinh.
Trượng lê tòng bạch thủ,
Tâm, tích hỉ song thanh.

 

Dịch nghĩa

Dùng cái vụng tức là duy trì được cái đạo của mình,
Ở ẩn là gần được với tình của vạn vật.
Dâu gai thấm nhuần mưa móc,
Chim sẻ chim dâu thấy lớn hẳn lên.
Tiếng trống trong làng đôi khi nổi lên dồn dập,
Thuyền đánh cá từng chiếc nhè nhẹ trôi.
Gậy bằng cành lê chống theo đầu bạc,
Mừng rằng cả lòng lẫn đời đều được trong sạch.


(Năm 762)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Vụng nhằm giữ trọn đạo,
Ở ẩn gần tình đời.
Dâu gai sương mưa thấm,
Yến tước lớn tới nơi.
Trống làng hồi hồi nổi,
Thuyền chài chiếc chiếc trôi.
Gậy chống theo đầu bạc,
Lòng với việc thảnh thơi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Giữ cái vụng, đạo ta còn lại,
Sống u nhàn gần với vật tình.
Dâu gai dày mưa móc yên lành,
Én, sẻ nửa lớn sinh nơi mới.
Tiếng trống làng bỗng vang gấp vội,
Mấy thuyền câu tiếp nối tới đây.
Chống gậy đi đầu bạc từ nay,
Tấc lòng cũng vui thay thoả dạ.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dùng cái vụng duy trì được đạo
Sống u nhàn gần được với tình
Dâu gai mưa móc thấm nhanh
Loài chim sẻ én lớn thêm nửa vời
Tiếng trống làng đôi khi dồn dập
Nhóm thuyền câu từng chiếc nhẹ trôi
Gậy lê theo bước tóc vôi
Mừng rằng tâm trí với đời vẫn trong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dùng vụng duy trì đạo của mình,
Ẩn cư gần được với nhân tình.
Dâu gai nhuần thấm cơn mưa móc,
Chim sẻ chim dâu lớn hẳn nhanh.
Tiếng trống đôi khi dồn dập nổi,
Chiếc thuyền đánh cá nhẹ lình bình.
Cành lê làm gậy theo đầu bạc,
Trong sạch mừng đời, lòng của mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời