八陣圖

功蓋三分國,
名成八陣圖。
江流石不轉,
遺恨失吞吳。

 

Bát trận đồ

Công cái tam phân quốc,
Danh thành Bát trận đồ.
Giang lưu thạch bất chuyển,
Di hận thất thôn Ngô.

 

Dịch nghĩa

Công lớn trùm khắp, nước chia làm ba,
Nổi danh trận đồ Bát quái.
Nước sông cứ chảy đá không lay chuyển,
Để lại hận đã thất kế thôn tính Ngô.


(Năm 766)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Công đầu ba nước phân tranh
Trận đồ Bát Quái danh thành từ đây
Nước dâng đá vẫn phây phây
Nuốt Ngô không được hận này khôn nguôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bao trùm công lớn nước chia ba,
Trận đồ Bát quái vang xa danh người.
Nước sông chảy đá không dời,
Còn lưu cái hận muôn đời bình Ngô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]