八陣圖

功蓋三分國,
名成八陣圖。
江流石不轉,
遺恨失吞吳。

 

Bát trận đồ

Công cái tam phân quốc,
Danh thành Bát trận đồ.
Giang lưu thạch bất chuyển,
Di hận thất thôn Ngô.

 

Dịch nghĩa

Công lớn trùm khắp, nước chia làm ba,
Nổi danh trận đồ Bát quái.
Nước sông cứ chảy đá không lay chuyển,
Để lại hận đã thất kế thôn tính Ngô.


(Năm 766)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Công trùm đời Tam Quốc,
Nổi tiếng Bát trận đồ.
Sông chảy, đá chẳng chuyển,
Tiếc để đánh Đông Ngô.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Công lớn thời chia ba,
Danh vang Bát trận đồ.
Sông trôi đá vẫn đứng,
Còn tiếc chưa thắng Ngô.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Công trùm đất nước chia ba,
Nhờ ‘‘Mưu tám trận’’ ấy mà nổi danh.
Sông trôi, đá vững như thành,
Đánh Ngô bỏ lỡ, hận đành nghìn thu...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vinh

Công lớn chia chân vạc
Thành danh Bát trận đồ
Sông trôi đá chẳng chuyển
Hận chưa nuốt được Ngô

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Chia ba thiên hạ công trùm
Trận đồ bát quái tiếng thơm ngàn đời
Sông trôi đá vẫn chẳng dời
Còn lưu mối hận để đời diệt Ngô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Công to bậc nhất thời Tam Quốc
Tên tuổi lừng danh Bát trận đồ
Nước chảy ngàn năm không chuyển đá
Hận còn muôn thuở chẳng thôn Ngô

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Công lớn thời Tam Quốc
Danh vang Bát Trận Đồ
Nước trôi không chuyển đá
Hận chẳng được bình Ngô

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Công nghiệp nước tam phân
Thanh danh đồ Bát trận
Sông chảy đá không xoay
Hốt Ngô còn để hận


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Công to trùm khắp nước chia ba,
Bát quái trận đồ danh nổi xa.
Sông cứ chảy hoài không chuyển đá,
Nghìn sau hận thất kế thôn Ngô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tam Quốc chiếm công đầu
Trận Đồ nổi tiếng lâu
Sông xuôi không chuyển đá
Không lấy được Ngô sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối