12.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/05/2015 22:09

柏學士茅屋

碧山學士焚銀魚,
白馬卻走身岩居。
古人已用三冬足,
年少曾開萬卷餘。
晴雲滿戶團傾蓋,
秋水浮階溜決渠。
富貴必從勤苦得,
男兒須讀五車書。

 

Bá học sĩ mao ốc

Bích sơn học sĩ phần ngân ngư,
Bạch mã khước tẩu thân nham cư.
Cổ nhân dĩ dụng tam đông túc,
Niên thiểu tằng khai vạn quyển dư.
Tình vân mãn hộ đoàn khuynh cái,
Thu thuỷ phù giai lưu quyết cừ.
Phú quý tất tòng cần khổ đắc,
Nam nhi tu độc ngũ xa thư.

 

Dịch nghĩa

Trong núi xanh, vị học sĩ nảy nướng con cá mè,
Ngựa trắng chạy khuất rồi, thân còn náu bên sườn núi.
Người xưa đã dùng đủ ba năm.
Khi còn trẻ từng mở hơn cả vạn quyển sách.
Mây khô đầy cửa tụ lại làm nghiêng cả cột che,
Nước vào mùa thu nổi gần thềm, tuôn xuống rãnh.
Phú quý đương nhiên là kết quả sức lao động mà có,
Thân trai nên đọc sách nhiều có thể chất đầy năm xe.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Núi xanh học sĩ nướng cá mè,
Sui sẻo qua rồi thân nương khe.
Thiếu niên từng mở hơn vạn quyển,
Người trước đã dùng đủ hai hè.
Nước lũ gần thềm tuôn đường rãnh,
Mây trong tụ lại lệch mái che.
Phụ quí đều nhờ công gắng sức,
Thân trai cần đọc sách năm xe.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Núi biếc học sĩ lo nướng cá,
Ngựa trắng kiếm nơi núi non ở.
Sử sách ba đông theo người xưa,
Lúc trẻ ba vạn quyển đọc dư.
Mây tạnh lọng nghiêng trước nhà cỏ,
Ăm ắp nước thu ngoài thềm đá.
Sang, giàu đều do chăm chỉ nên,
Đọc năm xe sách thời thiếu niên.


Nguồn: Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong núi xanh học nhân nướng cá
Ngựa trắng vào núi đá nương thân
Người xưa dùng đã ba năm
Đọc hơn vạn sách thời thanh xuân còn
Mây tạnh ráo lọng tròn nghiêng ngả
Nước thu tràn trôi nổi trước thềm
Chuyên cần phú quý tất nhiên
Thân trai sách đọc phải liền năm xe.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Học sĩ núi xanh nướng cá tươi
Ẩn cư hang đá ngựa xa rời.
Người xưa dùng được ba năm đủ
Tuổi trẻ đã từng vạn sách coi.
Mây tạnh cuộn tròn tranh tốc mái
Mùa thu thềm ngập nước tuôn ngòi.
Sang giàu do khổ nhọc cần mẩn
Đọc sách năm xe luyện chí trai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhà nho nướng cá núi xanh,
Núi xanh ngựa trắng náu thân bên sườn.
Ba năm người cũ dùng trường.
Tuổi xanh vạn sách mở từng xem qua.
Tạnh mây đầy cửa nghiêng nhà,
Nước vào thu nổi thềm hoa tuôn trào.
Giàu sang cực nhọc cần lao,
Thân trai đọc sách chất vào năm xe.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời