鸚鵡【翦羽】

鸚鵡含愁思,
聰明憶別離。
翠衿渾短盡,
紅觜漫多知。
未有開籠日,
空殘舊宿枝。
世人憐復損,
何用羽毛奇。

 

Anh vũ [Tiễn vũ]

Anh vũ hàm sầu tứ,
Thông minh ức biệt ly.
Thuý câm hồn đoản tận,
Hồng chuỷ mạn đa tri.
Vị hữu khai lung nhật,
Không tàn cựu túc chi.
Thế nhân liên phục tổn,
Hà dụng vũ mao kỳ.

 

Dịch nghĩa

Chim anh vũ ôm mối sầu,
Nhớ rõ lúc chia tay.
Áo biếc rối beng hết,
Mỏ đỏ biết khá nhiều.
Chưa có ngày mở lồng,
Thì chỉ có đậu trên cành cũ tàn.
Người đời thương mà chính là làm hại,
Cái bộ lông đẹp lạ kia dùng để làm gì?


(Năm 767)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Anh vũ ngậm nỗi buồn,
Nhớ mãi lúc ly biệt.
Áo biếc đã tan tành,
Mỏ đỏ còn biết hết.
Chưa có ngày sổ lồng,
Cành cũ còn bám riết.
Lông đẹp để mà chi,
Người thương hoá bị thiệt.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Vẹt ngươi ôm buồn bã,
Thông minh nhớ biệt li.
Lông biếc đành chết yểu,
Mỏ đỏ khôn làm chi?
Ngày mở lồng chẳng đến,
Cành cũ ghé qua thì.
Người đời thương chỉ thiệt,
Lông, cánh đẹp ích gì?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Con vẹt sầu mùa thu ôm ấp
Lúc biệt ly ký ức còn ghi
Lông xanh rụng sớm còn chi
Mỏ hồng có biết ích gì nữa đâu
Chưa có ngày lồng sâu rộng mở
Thì cành không tàn úa đậu thôi
Người thương mà chính hại đời
Bộ lông lạ đẹp nay ai đoái hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Anh vũ ngậm buồn thiu
vẫn nhớ hoài ly biệt
sớm tan tành áo biếc
dù mỏ đỏ biết nhiều.
Cửa lồng chưa ngày mở
cành cũ vẫn đậu lì
Người đời thương để khổ
có lông đẹp làm chi?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vẹt ôm một mối hận sầu,
Nhớ khi ở chốn rừng sâu chia lìa.
Rối beng áo biếc hết kìa,
Mỏ hồng biết rõ ngoài kia bên lòng.
Chưa ngày được mở cửa lồng,
Ngày ngày chỉ đậu trên cành cũ thôi.
Người thương mà hại vẹt rồi,
Bộ lông đẹp lạ kia thôi ích gì?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời