Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/05/2015 11:04

憶鄭南玭

鄭南伏毒寺,
瀟灑到江心。
石影銜珠閣,
泉聲帶玉琴。
風杉曾曙倚,
雲嶠憶春臨。
萬里滄浪外,
龍蛇只自深。

 

Ức Trịnh nam Biền

Trịnh nam Phục Độc tự,
Tiêu sái đáo giang tâm.
Thạch ảnh hàm chu các,
Tuyền thanh đới ngọc cầm.
Phong sam tăng thự ỷ,
Vân kiệu ức xuân lâm.
Vạn lý thương lương ngoại,
Long xà chỉ tự thâm.

 

Dịch nghĩa

Phía nam Trịnh có chùa Phục Độc,
Muốn gột rửa phải tới lòng sông.
Ảnh đá lồng gác đỏ,
Tiếng suối hệt đàn ngọc.
Gió nơi cây sồi từng chờ sáng,
Mây núi nhớ lúc mùa xuân đến.
Sông Thương Lương xa ngoài vạn dặm,
Nơi đó Rồng rắn cứ ở dưới sâu.


(Năm 766)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nam Trịnh chùa Phục Độc,
Gột rửa tới lòng sông.
Bóng đá lồng gác đỏ.
Suối reo như đàn trong.
Gió sồi sáng vẫn đợi,
Mây núi xuân nhớ mong.
Thương Lương nơi vạn dặm,
Ẩn sâu có rắn rồng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trịnh nam Phục Độc là chùa,
Muốn chùi rửa phải tới vào lòng sông.
Gác hồng ánh đá chiếu lồng,
Khe như đàn ngọc tiếng trong reo hoà.
Gió nơi chờ sáng cây sồi,
Mây non nhớ lúc xuân trôi đến rồi.
Thương Lương vạn dặm xa xôi,
Rắn rồng cứ ở dưới nơi sâu này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nam huyện Trịnh có chùa Phục Độc
Ngọc phải đem rửa gột giữa dòng
Đá lồng gác đỏ bên sông
Tiếng khe như tiếng đàn trong ngọc ngà
Gió cây sam từng chờ sáng đến
Mây núi còn nhớ chuyến xuân sang
Ở nơi vạn dặm mênh mông
Chỉ còn rồng rắn tự trầm mình sâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời