Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Thịnh Đường
8 bài trả lời: 8 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 27/01/2009 21:40

短歌行贈王郎司直

王郎酒酣拔劍斫地歌莫哀,
我能拔爾抑塞磊落之奇才。
豫章翻風白日動,
鯨魚跋浪滄溟開。
且脫佩劍休裴回,
西得諸侯棹錦水。
欲向何門趿珠履,
仲宣樓頭春色深。
青眼高歌望吾子,
眼中之人吾老矣。

 

Đoản ca hành tặng Vương lang tư trực

Vương lang tửu hàm bạt kiếm chước địa ca “Mạc ai”,
Ngã năng bạt nhĩ ức tái lỗi lạc chi kỳ tài.
Dự Chương phiên phong bạch nhật động,
Kình ngư bạt lãng thương minh khai.
Thả thoát bội kiếm hưu bùi hồi,
Tây đắc chư hầu trạo Cẩm thuỷ.
Dục hướng hà môn táp châu lý,
Trọng Tuyên lâu đầu xuân sắc thâm.
Thanh nhãn cao ca vọng ngô tử,
Nhãn trung chi nhân ngô lão hĩ.

 

Dịch nghĩa

Chàng Vương uống rượu ngà ngà rút kiếm chém xuống đất ca rằng: Đừng bi ai
Ta giúp được nhỉ, người kỳ tài lỗi lạc bị áp chế chèn ép
Cây cao lớn đón gió bay phần phật làm rung mặt trời
Kình ngư vỗ sóng biển xanh mờ mịt mở ra
Từ từ bỏ kiếm qua một bên khỏi bồi hồi
Phía tây được nương nhờ chư hầu, mái chèo sông Cẩm
Muốn nhằm của nào để đặt gót giày lên
Làm Trọng Tuyên ngồi trên lầu chờ, xuân đã qua tận đầu (già rồi)
Cặp mắt xanh cất tiếng hát chờ người ấy
Người trong mắt xanh thì nói ta nay già rồi


(Năm 768)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Chàng Vương chén say rút gươm chém đất hát "Đừng buồn",
Ta có giúp đây, lo gì tài lạ không được dùng.
Cây to lay gió ngày xanh chuyển,
Cá kình rẽ sóng biển mờ tung,
- Hãy bỏ gươm ra đừng bâng khuâng.
Tây được cất thân, chèo Cẩm thuỷ,
Toan đến cửa nào chen gót quý?
Lầu Trọng Tuyên đà nhạt sắc xuân,
Mắt xanh hát lớn trông ta đấy.
- Người trong mắt ai ta già vậy!


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1962
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Chàng Vương rượu đã ngà ngà,
Vung gươm chém đất lại ca "buồn gì".
Bị chèn bị ép chi chi,
Ta đây đề bạt so bì tài cao.
Dự, Chương gió lật nắng xao,
Cá kình đạp sóng, biển trào mở toang.
Cởi gươm, lòng chẳng đôi đàng,
Chư hầu tây gặp, Cẩm giang thuyền chờ.
Cửa nào, hài ngọc bước vô ?
Trên lầu họ Trọng xuân mơ thảm dày.
Mắt xanh tiếng hát mong thầy,
Người trong mắt hỡi, ta đây đã già.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Chàng Vương chuếnh choáng rượu say
Rút gươm chém đất hát ngay một bài:
"Đừng buồn ta giúp được ngươi
Kỳ tài lỗi lạc nhỡ thời chẳng may
Cây chương quạt gió rung ngày
Cá kình vượt sóng mở ngay biển mờ
Cởi gươm thôi chớ ngần ngừ
Mái chèo sông Cẩm nương nhờ mé tây
Nơi nào len bước đặt giầy
Ngồi lầu Vương Xán, tháng ngày phôi pha
Mắt xanh hát lớn trông ai"
Con người trông mắt, ta nay già rồi

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Chàng Vương ngà ngà,
Rút kiếm chém đất, hát: "Đừng lo!
Ta giúp người cho,
Người tài ẩn nhẫn đợi thời cơ!
Gió rung cây gụ, ngày lay chuyển,
Sóng vẫy cá kình, biển rộng ra.
Xếp gươm hãy cất đi mà,
Mái chèo sông Gấm trông nhờ phía tây.
Nhà nào nương tựa được đây,
Vương Xán gác trọ tháng ngày trôi qua."
Mắt xanh, bạn quý vang ca,
Con người lý tưởng của già này đây!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Chàng Vương rượu đã ngà ngà,
Rút gươm chém đất và ca: đừng buồn!
Để ta sẽ giúp người luôn,
Tài ba bị loại thật buồn lắm thay.
Gió lay cây gụ suốt ngày,
Cá kình rẽ sóng mở bày biển xanh.
Cất gươm, đừng nghĩ quẩn quanh,
Mái chèo sông Gấm phải đành hướng tây.
Cổng nào muốn bước vào đây?
Trọng Tuyên, gác trọ tháng ngày Xuân qua,
Mắt xanh trông bạn vang ca,
Người trong mắt đó, còn ta già rồi...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chàng Vương uống rượu đà say khướt
Chém đất ca bài hát “Đừng buồn”
Để ta đề bạt anh luôn
Con người tài lạ mà đương bị chèn
Dự, chương gió nổi lên lay nắng
Kìa cá voi nhảy sóng, biển bung
Hãy ngừng qua lại, kiếm buông
Đường tây sông Cẩm đại quan thuyền chèo
Hài ngọc sẽ cửa nào đặt gót?
Vẻ xuân tươi trên nóc lầu Tuyên
Mắt xanh ta ngóng nhìn anh
Mắt anh ta hẳn hiện nguyên ông già.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Chuếnh choáng chàng Vương say
Rút gươm ca một bài
Đừng buồn ta giúp bạn
Lỗi lạc bị dìm tài
Mã não gió lùa ngày nắng rộn
Kình ngư sóng vượt biển mù vây
Chần chờ chi nữa đành buông kiếm
Sông Gấm xuôi chèo nương cõi Tây
Trước cửa nhà nào giày ngọc tới
Trên lầu Vương Xán sắc xuân dày
Mắt xanh cao giọng mong người đấy
Ta đã già rồi trong mắt ai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chàng Vương vừa lướt khướt say,
Rút gươm chém đất hát ngay “Đừng buồn”.
Ta nên giúp bác một lần,
Kỳ tài lỗi lạc khốn cùng mãi đeo.
Cành to ngày tháng gió reo,
Biển khơi rẽ sóng giương vây cá kình.
Cởi gươm thôi chớ trùng trình,
Mái chèo sông Cẩm trông chừng về tây.
Giày vàng đến ngõ ai đây?
Trọng Tuyên đã trãi trên lầu mấy xuân.
“Mắt xanh” cất giọng vang lừng,
Người trong mắt ấy xem chừng già thay!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời