Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2015 16:04

獨坐其一(竟日雨冥冥)

竟日雨冥冥,
雙崖洗更青。
水花寒落岸,
山鳥暮過庭。
暖老須燕玉,
充饑憶楚萍。
胡笳在樓上,
哀怨不堪聽。

 

Độc toạ kỳ 1 (Cánh nhật vũ minh minh)

Cánh nhật vũ minh minh,
Song nhai sái cánh thanh.
Thuỷ hoa hàn lạc ngạn,
Sơn điểu mộ quá đình.
Noãn lão tu Yên ngọc,
Sung cơ ức Sở bình.
Hồ già tại lâu thượng,
Ai oán bất kham thinh.

 

Dịch nghĩa

Mưa lai rai suốt ngày,
Hai ven núi ướt rồi xanh.
Hoa dưới nước lạnh rụng nơi bờ,
Chim núi chiều bay qua sân.
Làm ấm ông già nên có ngọc xứ Yên,
Làm no bụng nhớ đến bèo vùng Sở.
Trên lầu có tiếng khèn Hồ,
Réo rắt quá không nỡ nghe.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Suốt ngày mưa rề rề,
Ướt rồi xanh hai bề.
Hoa bến nước lạnh rụng,
Chim núi sân chiều về.
Ngọc Yên làm già ấm,
Bèo Sở nhớ bụng phè.
Khèn Hồ trên lầu thổi,
Réo rắt nào dám nghe.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mưa suốt ngày âm u mù mịt
Hai ven đồi ướt hết rồi xanh
Hoa trên nước rụng lạnh căm
Chim chiều trên núi bay vòng qua sân
Làm ấm lão ngọc Yên cần có
Khi đói ăn bèo Sở cũng no
Trên lầu có tiếng kèn Hồ
Điệu đầy ai oán khó nghe trọn bài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời