Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 11/02/2012 08:58

獨坐(悲秋回白首)

悲愁回白首,
倚杖背孤城。
江斂洲渚出,
天虛風物清。
滄溟服衰謝,
朱紱負平生。
仰羨黃昏鳥,
投林羽翮輕。

 

Độc toạ (Bi thu hồi bạch thủ)

Bi sầu hồi bạch thủ,
Ỷ trượng bội cô thành.
Giang liễm châu chử xuất,
Thiên hư phong vật thanh.
Thương minh phục suy tạ,
Chu phất phụ bình sinh.
Ngưỡng tiện hoàng hôn điểu,
Đầu lâm vũ cách khinh.

 

Dịch nghĩa

Đau khổ quay mái đầu bạc lại nhìn,
Vịn gậy tựa nơi lưng thành.
Nước sông rút nên lộ bãi bến,
Trời quang nên gió và cảnh vật trong.
Biển xanh vẫn còn lao đao,
Áo chầu đỏ làm lỡ cuộc đời.
Nhìn lên thẹn với chim chiều,
Bay về rừng với đôi cánh nhẹ tênh.


(Năm 768)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Thương thu phờ tóc bạc
Tựa gậy, dựa bên thành
Nước xuống bãi sông nổi
Trời quang phong cảnh xinh
Lòng son bao tủi thẹn
Sông biếc vẫn lênh đênh
Ghen với chim chiều tối
Về rừng cánh nhẹ thênh


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Đầu bạc buồn nhìn lại,
Vịn gậy tựa lưng thành.
Triều hạ, bãi bến lộ,
Trời quang, phong cảnh xinh.
Lỡ cuộc đời, áo đỏ.
Vẫn lao đao, biển xanh.
Ngẩng nhìn chim chiều thẹn,
Về rừng vút cánh nhanh.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Xót thu đầu đã bạc,
Dựa gậy, lưng quay thành.
Nước rút đảo sông hiện,
Trời trong, cảnh vật xinh.
Phong ba, tiếc già yếu,
Dải đỏ phụ bình sinh.
Hoàng hôn, chim sướng thật,
Về rừng cánh vỗ nhanh.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngồi buồn thương tóc nay đã bạc
Vịn gậy lưng xoay vách thành côi
Nước lui để lộ bãi bồi
Trời quang cảnh vật xinh tươi trong lành
Biển xanh, việc quan làm lúc yếu
Dải đỏ đeo ai hiểu mình chê
Nhìn lên thẹn với chim chiều
Với đôi cánh nhẹ bay về rừng thưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời