Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2015 22:52

獨酌成詩

燈花何太喜,
酒綠正相親。
醉裏從為客,
詩成覺有神。
兵戈猶在眼,
儒術豈謀身。
共被微官縛,
低頭愧野人。

 

Độc chước thành thi

Đăng hoa hà thái hỉ,
Tửu lục chính tương thân.
Tuý lý tòng vi khách,
Thi thành giác hữu thần.
Binh qua do tại nhãn,
Nho thuật khởi mưu thân.
Cộng bị vi quan phọc,
Đê đầu quý dã nhân.

 

Dịch nghĩa

Đèn hoa sao quá vui,
Chỉ có màu rượu là cùng thân thiết.
Trong cơn say cứ làm thân khách,
Khi xong bài thơ thấy óc mình còn minh mẫn.
Loạn lạc còn ngay trước mắt,
Cái học của nhà nho há có lo được cho cuộc sống hay không.
Đều là bị cái danh vị quan nhỏ trói buộc,
Cúi mặt nghĩ mà thấy thẹn với một anh nơi đồng ruộng.


(Năm 757)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Hoa đèn sao quá vui,
Chỉ rượu với mình thôi.
Trong say, thân khách hiện,
Thơ thành, thấy mình tài.
Loạn lạc còn trước mắt,
Nho học thân đủ nuôi?
Đều bị chút danh buộc,
Cúi mặt thẹn cùng người.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Đèn với hoa sao mà vui quá,
Rượu cùng ta vốn đã quen nhau.
Trong say, khách tạm quên sầu,
Thơ xong, bỗng thấy thần đâu nhập vào.
Cảnh binh đao sờ sờ trước mắt,
Thuật nhà Nho chẳng đắt nuôi thân.
Chức quan hèn luống buộc chân,
Cúi đầu nhưng thẹn với dân quê mùa.


Nguồn: Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đèn rồi hoa sao mà vui quá
Rượu quen thân chỉ có mà thôi
Trong say làm khách xứ người
Thơ xong cảm thấy có hơi tiên thần
Binh đao vẫn đang gần trước mắt
Học nhà Nho hà tất đủ ăn
Lại thêm quan nhỏ buộc chân
Cúi đầu thấy thẹn với dân ruộng đồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đèn hoa ôi hoan lạc
Cùng rượu chính tình thân
Cứ say thuận làm khách
Thành câu cảm thơ thần.
Trước mắt còn binh giặc
Nho học há nuôi thân
Với danh vị trói buộc
Cúi đầu thẹn cùng dân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đèn hoa sao quá vui vầy,
Chỉ riêng màu rượu là đầy thiết thân.
Cơn say làm khách thân gần,
Xong bài thơ thấy óc cần thảnh thơi.
Loạn ly ngay trước mắt rồi,
Nhà nho học vấn lo đời sống không?
Danh hư trói buộc quan trường,
Cúi người thấy thẹn với phường nông dân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời