Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 13/02/2012 22:18

銅瓶

亂後碧井廢,
時清瑤殿深。
銅瓶未失水,
百丈有哀音。
側想美人意,
應非寒甃沈。
蛟龍半缺落,
猶得折黃金。

 

Đồng bình

Loạn hậu bích tỉnh phế,
Thời thanh dao điện thâm.
Đồng bình vị thất thuỷ,
Bách trượng hữu ai âm.
Trắc tưởng mỹ nhân ý,
Ứng phi hàn trứu trầm.
Giao long bán khuyết lạc,
Do đắc chiết hoàng kim.

 

Dịch nghĩa

Sau thời loạn, lọ bằng đồng bị bỏ bên bờ giếng,
Lúc yên lành lại sáng loé trong điện sâu.
Lọ đồng kia chưa có cạn nước,
Mà âm vang buồn vang ra xa hàng trăm thước.
Những tưởng rằng đó là ý muốn của người đẹp,
Vì buồn nên nhảy xuống giếng lạnh chết chìm.
Rồng với giải trên lọ bị sứt mẻ,
Như thể làm tan nát được đồng.


(Năm 759)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Sau thời loạn giếng đành bị bỏ,
Thời yên rồi, điện ngọc còn đâu?
Nhớ ngày bình chửa chìm sâu,
Dù xa trăm trượng giọng đau vẫn còn.
Nhớ người đẹp vẫn quen chăm chút,
Đâu để ngươi lạnh buốt nước vùi?
Hình giao long mẻ nửa rồi,
Vàng ròng cân đổi vẫn hời giá đây.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Điện cao thờ, lúc yên,
Giếng sâu bỏ, sau loạn.
Trăm trượng tiếng vang buồn,
Lọ đồng nước chưa cạn.
Ý người đẹp, cứ ngờ,
Chìm nghỉm thành giếng muốn.
Nửa sứt mẻ: giải, rồng,
Chất đồng như bị rạn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sau loạn lạc bỏ bê bên giếng
Trước loạn thì trong điện thâm sâu
Lọ đồng chưa xuống nước đâu
Cách hàng ngàn thước âm sầu truyền xa
Những tưởng là ý tư của chủ
Không nỡ quăng giếng giá chìm sâu
Nửa hình đã khuyết long giao
Vẫn còn đồng nát bán rao được tiền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bờ giếng loạn ly, bỏ lọ đồng,
Yên lành sáng loé điện sâu trong.
Lọ đồng kia vẫn chưa khô nước,
Trăm thước cách xa âm vọng lồng.
Những tưởng đó là người đẹp muốn,
Vì buồn nhảy giếng chết cho xong.
Rồng cua sứt mẻ trên thân lọ,
Vì thể làm han rỉ lọ đồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời