Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/01/2015 22:26

徒步歸行

明公壯年值時危,
經濟實藉英雄姿。
國之社稷今若是,
武定禍亂非公誰。
鳳翔千官且飽飯,
衣馬不復能輕肥。
青袍朝士最困者,
白頭拾遺徒步歸。
人生交契無老少,
論交何必先同調。
妻子山中哭向天,
須公櫪上追風驃。

 

Đồ bộ quy hành

Minh công tráng niên trị thì nguy,
Kinh tế thực tạ anh hùng ti.
Quốc chi xã tắc kim nhược thị,
Vũ định hoạ loạn phi công thuỳ.
Phụng Tường thiên quan thả bão phạn,
Y mã bất phục năng khinh phì.
Thanh bào triều sĩ tối khốn giả,
Bạch đầu thập di tẩu bộ quy.
Nhân sinh giao khế vô lão thiếu,
Luận giao hà tất tiên đồng điệu.
Thê tử sơn trung khốc hướng thiên,
Tu công lịch thượng truy phong phiếu.

 

Dịch nghĩa

Đúng vào lúc tuổi trẻ thì ông gặp thời loạn,
Giúp đời cứu dân đó mới đúng là cách ứng xử của bậc anh hùng.
Đất nước ta bây giờ như thế đấy,
Dùng tài sức mà dẹp loạn, không ông thì ai.
Nơi Phượng Tường có hàng ngàn quan ăn no nê,
Áo với ngựa mà không đem dùng thì có thể trở thành nhẹ béo.
Kẻ áo xanh trong triều là những kẻ rất vất vả,
Cái ông quan thập di đầu bạc kia lết bộ để chạy về.
Đời người giao tiếp nhau không kể già trẻ,
Bàn về giao thiệp việc gì trước hết cần phải cùng ý thích.
Trong núi vợ con khóc lóc kêu trời,
Mong ông phóng con ngựa lướt gió trong chuồng kia đi.


 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tuổi trẻ ông nhằm lúc loạn ly,
Anh hùng tỏ chí giúp đời đi.
Non sông đất nước giờ như thế,
Đem sức dẹp loạn ông chờ chi.
Áo, ngựa không dùng hoá lêu lổng,
Phượng Tường, ngàn quan no béo phì.
Quan văn áo xanh mới khốn khổ,
Thập di đầu bạc lết bộ về.
Giao thiệp trong đời không nệ tuổi,
Kết bạn sao lại chọn cùng thói.
Vợ con trong núi khóc kêu trời,
Ông nên lôi ngựa lướt gió cưỡi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tuổi trẻ ông gặp thời loạn ly,
Giúp đời anh hùng ứng đúng kỳ.
Nước ta bây giờ như thế đấy,
Dùng tài dẹp loạn, ông đợi gì?
Phượng Tường ngàn quan ăn no béo,
Áo ngựa không dùng hư hỏng đi.
Áo xanh trong triều nhiều vất vả,
Ông quan đầu bạc lết bộ về.
Đời người giao tiếp đâu già trẻ,
Giao thiệp phải cùng thích mỗi khi.
Trong núi kêu trời vợ con khóc,
Mong ông phóng ngựa lướt gió đi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời