對雨

莽莽天涯雨,
江邊獨立時。
不愁巴道路,
恐濕漢旌旗。
雪嶺防秋急,
繩橋戰勝遲。
西戎甥舅禮,
未敢背恩私。

 

Đối vũ

Mãng mãng thiên nhai vũ,
Giang biên độc lập thì.
Bất sầu Ba đạo lộ,
Khủng thấp Hán tinh kỳ.
Tuyết lĩnh phòng thu cấp,
Thằng Kiều chiến thắng trì.
Tây Nhung sanh cữu lễ,
Vị cảm bối ân tư.

 

Dịch nghĩa

Lúc mưa ào ào nơi góc trời này,
Ta đang đứng bên bờ sông.
Không buồn đường xứ Ba Thục lầy lội,
Mà chỉ sợ ướt cờ Hán.
Trên núi tuyết mùa thu đang gấp rút phòng thủ,
Trận đánh ở Thằng Kiều chậm chiến thắng.
Tây Nhung giữ lễ cậu cháu với nhà Đường,
Chắc chưa dám quay lưng với ân tình riêng.


(Năm 763)

Vì Thành Đô có loạn, Đỗ Phủ đưa gia quyến lánh về Tử châu ở phía đông Thành Đô.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Mưa chân trời ào ào như xối
Ta một mình đứng đợi bên sông
Đường đi Ba tạm yên lòng
Chỉ sợ cờ Hán ướt trong mưa này
Núi Tuyết Lĩnh phòng ngày thu gấp
Các cầu treo thắng giặc muộn tin
Tây Nhung lễ cậu cháu quên
Chắc là không phạm ơn trên với mình


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Mù mịt chân trời mưa xối xả
Một mình đứng đợi bên bờ sông
Lo gì Ba Đạo đường không suốt
Sợ ướt Hán kỳ trước gió dông!
Ngọn Tuyết Lĩnh phòng thu đến chợt
Trận Cầu treo thắng chậm vừa xong
Lễ vinh công Cậu cháu về muộn
Rộng thứ ân trên chưa dám mong!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Góc trời mưa to như trút
Bên sông thầm đứng bơ vơ
Không buồn lo đường Ba Thục
Chỉ e ướt rủ Hán cờ.
Thu Tuyết Lĩnh thủ gấp rút
Thằng Kiều thắng giặc còn chờ
Cậu cháu Tây Nhung giữ tục
Dám đâu phản phúc thề xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Sơ Nguyệt

Ào ào mưa như trút
Một mình đứng bên sông
Không buồn đường ba đạo
Ướt mưa cờ Hán không
Núi tuyết phòng thu vội
Thắng kiều muộn tin về
Lễ Tây Nhung cậu cháu
Chẳng sai nỗi ân thề

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Chân trời mờ mịt mưa tuôn,
Bên sông quạnh quẽ, mình buồn đứng trông.
Buồn đường Ba ngập, hẳn không,
Chỉ lo cờ Hán sao không ướt nhàu.
Thu về, Tuyết Lĩnh thủ mau,
Thằng Kiều, chiến thắng sao lâu thế này!
Tây Nhung làm rể mới đây,
Ơn sâu, chưa dám lúc này quên đâu...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Chân trời mưa tầm tã,
Bên sông một mình tôi.
Không buồn đường Ba lội,
Ngại ướt cờ Hán thôi.
Tuyết Lĩnh phòng thu gấp,
Thằng Kiều chiến thắng lơi.
Tây Nhung xin làm rể,
Ơn sâu chưa nuốt lời.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lúc góc trời mưa ào ào trút
Ta một mình ta đứng nép bên sông
Đường Ba lầy lội coi không
Chỉ e cờ Hán ướt trông kém hùng
Trên núi Tuyết thu phòng thủ gấp
Trận Thằng Kiều tin tức chậm về
Tây Nhung cậu cháu giữ lề
Chắc chưa dám nuốt lời thề khi xưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời