25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2015 11:11

對雨書懷走邀許十一簿公

東嶽雲峰起,
溶溶滿太虛。
震雷翻幕燕,
驟雨落河魚。
座對賢人酒,
門聽長者車。
相邀愧泥濘,
騎馬到階除。

 

Đối vũ thư hoài, tẩu yêu Hứa thập nhất bạ công

Đông nhạc vân phong khởi,
Dung dung mãn thái hư.
Chấn lôi phiên mạc yến,
Sậu vũ lạc hà ngư.
Toạ đối hiền nhân tửu,
Môn thinh trưởng giả xa.
Tương yêu quý nê nính,
Kỵ mã đáo giai trừ.

 

Dịch nghĩa

Gió và mây nổi lên từ núi phía đông,
Nó toả ra khắp bầu trời.
Sấm chớp lật ngược tấm màn có in hình con chim yến,
Mưa rào làm cho cá dưới sông lạc hướng bơi.
Trong nhà trước mắt có rượu của người hiền,
Ngoài ngõ nghe tiếng xe của ông lớn.
Đón chào nhưng còn e ngại cảnh sình lầy,
Nên cưỡi ngựa mà vào sát bên thềm.


(Năm 740)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Non đông gió mây nổi,
Toả rộng khắp bầu trời.
Sấm lật màn yến lộn,
Mưa lạc khe cá bơi.
Rượu người hiền bày trước,
Xe ông lớn ghé ngoài.
Đón chào ngại bùn dính,
Bên thềm ngựa tới nơi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Gió mây từ đỉnh núi đông
Giăng giăng toả khắp từng không mịt trời
Sấm vang màn yến lật rồi
Mưa sông nặng hạt cá bơi lạc dòng.
Bạn hiền bày biện rượu nồng
Vừa nghe ngoài ngõ xe ông thoáng rèm
Đón chào e ngại bùn lem
Xin ông thúc ngựa sát thềm mời vô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi phía đông gió và mây nổi
Lan mênh mông khắp lối bầu trời
Sấm rền màn én lật rồi
Cơn mưa chợt tới cá ngoi lặn dần
Ngồi trước rượu hiền nhân hiện diện
Cổng tiếng xe vừa đến quan to
Đón chào lầy lội ngại e
Xin quan thúc ngựa sát vô bậc thềm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió mây nổi mạnh từ non đông,
Nó toả khắp trời ra núi sông.
Sấm chớp lật tung màn vẽ yến,
Mưa rào làm cá lạc về dòng.
Người hiền trước mắt nhà còn rượu,
Ngoài ngõ tiếng xe nghe của ông.
Đón bạn  sình lầy chào vẫn ngại,
Ngựa vào nên cưỡi sát thềm trong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời