15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 07/10/2012 15:36

提封

提封漢天下,
萬國尚同心。
借問懸車守,
何如儉德臨。
時征俊乂入,
草竊犬羊侵。
願戒兵猶火,
恩加四海深。

 

Đề phong

Đề phong hán thiên hạ,
Vạn quốc thượng đồng tâm.
Tá vấn huyền xa thủ,
Hà như kiệm đức lâm.
Thời chinh tuấn nghệ nhập,
Thảo thiết khuyển dương xâm.
Nguyện giới binh do hoả,
Ân gia tứ hải thâm.

 

Dịch nghĩa

Nhìn chung thế giới vào thời Hán,
Nhiều quốc gia còn chung một lòng.
Xin hỏi kẻ trấn giữ nơi hiểm yếu,
Sao bằng lấy cái tính tiết kiệm mà xử sự.
Khi đi thảo phạt có người tài tham gia,
Ăn cướp ngoài cõi có lũ trâu dê lấn chiếm.
Xin hãy hạn chế cơn binh lửa,
Mà ban thêm ân huệ nhiều nữa ra khắp bốn bể.


(Năm 767)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Lo phòng giữ thiên hạ
Khi vạn nước đồng tâm
Lấy quân giữ hiểm trở
Chẳng bằng nới sức dân
Chiến tranh hào kiệt lại
Chẳng ngại chó dê xâm
Xin nhớ binh như lửa
Bốn biển cốt gia ân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nói chung thế giới Hán,
Nhiều nước vẫn cùng thân.
Xin hỏi quan vùng quạnh,
Giữ tính kiệm rất cần.
Đi dẹp, người tài giúp,
Cướp trộm, dê chó nhờn.
Xin bớt cuộc binh lửa,
Bốn bể thêm nhiều ân.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Đề cử, phong chức đủ rồi,
Thiên hạ nhà Hán, vạn người đồng tâm.
Việc gì giữ hiểm, đóng quân,
Sao bằng tiết kiệm, an dân muôn đời!
Nếu quan lại dùng người tuấn kiệt,
Bọn chó dê thôi hết phải lo.
Dùng binh như lửa, nhớ cho,
Dùng ân, bốn bể ấm no, thanh bình.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Việc đề phong dưới thời nhà Hán
Được mọi nơi tỏ tán thành nhiều
Hỏi quan nay đã về hưu
Sao bằng kiệm đức mà vui với đời
Khi thảo phạt người tài theo giúp
Chỉ chó dê trộm cướp mới làm
Cầu xin binh lửa không lan
Ơn vua rải khắp bình an mọi nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời