Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2014 11:48

題忠州龍興寺所居院壁

忠州三峽內,
井邑聚雲根。
小市常爭米,
孤城早閉門。
空看過客淚,
莫覓主人恩。
淹泊仍愁虎,
深居賴獨園。

 

Đề Trung Châu Long Hưng tự sở cư viện bích

Trung Châu Tam Giáp nội,
Tỉnh ấp tụ vân căn.
Tiểu thị thường tranh mễ,
Cô thành tảo bế môn.
Không khán quá khách lệ,
Mạc mịch chủ nhân ân.
Yêm bạc nhưng sầu hổ,
Thâm cư lại độc viên.

 

Dịch nghĩa

Trung Châu ở trong vùng Tam Giáp,
Mây thấp sà xuống thôn xóm và giếng nước.
Người ta tranh nhau mua gạo ở cái chợ nhỏ bé,
Thành chơ vơ đóng cửa sớm.
Khách tới đây khóc thầm,
Không tìm kiếm người (cháu) xin ra ơn.
Ở trên thuyền buộc ở bờ sông ngán cọp vồ,
Nên xin ở nhờ tuốt trong cái vườn vắng vẻ này.


(Năm 765)

Vì Thành Đô có loạn, Đỗ Phủ đưa gia quyến xuống thuyền lánh nạn tới Trung Châu, là một huyện nhỏ trong vùng Tam Giáp.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trung Châu ở trong vùng Tam Giáp
Mây thấp sà xuống sát xóm làng
Thường hay đóng sớm cửa thành
Chợ nhỏ gạo ít dân tranh mua về
Khách tới đây không hề xin xỏ
Bụng khóc thầm với kẻ vô tâm
Trên thuyền ngán cọp tới thăm
Nên xin ở đậu tuốt trong vườn này

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Trong vùng Tam Giáp, Trung Châu,
Xóm thôn, mây vẫn từ lâu tụ đầy.
Tranh mua gạo chợ nhỏ này,
Nơi thành vắng vẻ, cửa nay đóng rồi.
Khách trông, gạt lệ, qua thôi,
Không tìm ân huệ ở nơi người nào.
Đậu thuyền những sợ hổ sao!
Nơi vườn vắng vẻ, ở vào chốn sâu...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trung Châu, vùng Tam Giáp,
Làng xóm mây tụ dồn.
Chợ nhỏ, dành mua gạo,
Thành quạnh, cửa sớm ngăn.
Thường thấy lệ khách giỏ,
Chẳng nhận ơn chủ nhân.
Thuyền đậu những ngại cọp,
Ở náu một góc vườn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời