Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2015 18:42

題鄭縣亭子

鄭縣亭子澗之濱,
戶牖憑高發興新。
雲斷岳蓮臨大路,
天晴宮柳暗長春。
巢邊野雀群欺燕,
花底山蜂遠趁人。
更欲題詩滿青竹,
晚來幽獨恐傷神。

 

Đề Trịnh huyện đình tử

Trịnh huyện đình tử giản chi tân,
Hộ dũ bằng cao phát hứng tân.
Vân đoạn nhạc liên lâm đại lộ,
Thiên tình cung liễu ám trường xuân.
Sào biên dã tước quần khi yến,
Hoa đề sơn phong viễn sấn nhân.
Cánh dục đề thi mãn thanh trúc,
Vãn lai u độc khủng thương thần.

 

Dịch nghĩa

Cái đình của huyện Trịnh ngay bến khe,
Cửa sổ trên cao khiến thấy thích thú.
Mây cắt hoa sen núi ngay trên đường lớn,
Trời tạnh liễu nơi cung rạng ánh xuân tươi.
Chim sẻ đồng gần tổ cậy đông coi rẻ con én,
Ong núi dưới đài hoa xa đuổi đốt người.
Bèn muốn đề thơ đầy lên thân trúc,
Chiều tới một mình lại sợ đau buồn.


(Năm 758)

Lời dẫn: "Trịnh huyện du xuân đình tại Tây Khê thượng, nhất danh Tây Khê đình" 鄭縣遊春亭在西溪上一名西溪亭 (Đình thưởng xuân thuộc huyện Trịnh ở trên Tây Khê, còn có tên là đình Tây Khê).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Cái đình huyện Trịnh cạnh ngay khe,
Cửa sổ trên cao gợi hứng ghê.
Mây chia sen núi ngay đường cái,
Trời sáng liễu cung ánh thướt tha.
Sẻ đồng bên tổ, én coi rẻ,
Ong núi dưới hoa, người chạy re.
Những muốn đề thơ khắp thân trúc,
Trời chiều đơn chiếc ý còn e.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Đình Trịnh Huyện bên khe suối mát,
Dựa cửa nhìn hứng vút lên cao.
Đường cái quan sen núi chặn mây vào,
Cung Trường Xuân trời trong dương liễu rủ.
Chim én bị lũ sẻ đồng khinh rẻ,
Ong tìm hoa chân núi bám theo người.
Ta muốn đề thơ khắp lá trúc xanh tươi,
Trong cô độc u buồn lo mệt óc,


Nguồn: Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đình huyện Trịnh ngay bên bờ suối
Dựa bên song hứng mới thú cao
Mây ngăn sen núi đường vào
Trời quang liễu rủ cung chào mùa xuân
Chim sẻ đồng cậy đông khinh én
Ong dưới hoa bay bám theo người
Muốn đề thơ trúc xanh tươi
Trời chiều cô độc lại lười đầu đau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Huyện Trịnh đình ven bờ suối sâu
Tựa bên cửa sổ hứng dâng cao
Mây ngăn sen núi lan đường lớn
Trời sáng xuân râm phủ liễu mầu
Gần tổ sẻ đồng khinh én lẻ
Dưới hoa ong núi bám người bâu.
Muốn đề thơ khắp cành xanh trúc
Chiều xuống lẻ loi sợ khổ sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cái đình huyện Trịnh khe dòng khơi,
Cửa sổ trên cao hứng tới chơi.
Mây cắt núi sen ngay đường lớn,
Trời quang liễu rạng ánh xuân tươi.
Sẻ đồng gần tổ coi thường én,
Ong núi đài hoa đuổi đốt người.
Bèn muốn đề thơ đầy gốc trúc,
Một mình chiều tới sợ buồn đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời