15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
9 bài trả lời: 9 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 26/10/2005 12:15, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 29/10/2005 03:48

題張氏隱居其二

之子時相見,
邀人晚興留。
霽潭鱣發發,
春草鹿呦呦。
杜酒偏勞勤,
張梨不外求。
前村山路險,
歸醉每無愁。

 

Đề Trương thị ẩn cư kỳ 2

Chi tử thì tương kiến,
Yêu nhân vãn hứng lưu.
Tế đàm chiên phát phát,
Xuân thảo lộc ao ao.
Đỗ tửu thiên lao khuyến,
Trương lê bất ngoại cầu.
Tiền thôn sơn lộ hiểm,
Quy tuý mỗi vô ưu.

 

Dịch nghĩa

Lúc gặp gỡ bác
Cơn hứng thú buổi chiều mời người ở lại
Cá mè vượt đầm nhảy lõm bõm
Hươu chạy trong đám cỏ xuân kêu tác tác
Riêng mời ép chén rượu Đỗ
Chẳng cần tìm đâu quả lê Trương
Trước xóm, đường núi cheo leo
Mỗi lần say về chẳng lo lắng gì!


(Năm 740)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Được lúc chơi cùng bác
Hứng chiều núi giữ người
Cá ngoi đầm nước dẫy
Nai tác cỏ xuân tươi
Tại chỗ lê Trương hái
Riêng ai rượu Đỗ mời
Trước thôn đường núi hiểm
Chẳng ngại lúc say rồi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Vừa khi gặp được bạn
Giữ tôi lúc chiều hoang
Cá nhẩy bờ đạch đạch
Bụi cỏ hươu oang oang
Bạn mời tôi chén rượu
Trái lê sẵn bên đàng
Xóm kia đường hiểm hóc
Say về, chẳng hoang mang.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Đến đây tương kiến bạn,
Bóng chiều hứng giữ chân.
Cá quẫy tung đầm nước,
Nai kêu mừng cỏ xuân.
Rượu Đỗ khó từ chối,
Mận Trương chẳng ngại ngần.
Trước thôn đường núi hiểm,
Say về cứ vô tâm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Lúc đó, ta cùng gặp,
Chiều hôm hứng giữ người.
Cá đầm tung tóe nước,
Hươu tác cỏ xuân ngời.
Rượu Đỗ, vô tư uống,
Lê Trương, sẵn tận nơi.
Trước thôn đường núi hiểm,
chếnh choáng, về như chơi!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Cùng bạn khi gặp nhau,
Tối trời mời ở lâu.
Vượt khe, cá lạch đạnh,
Cỏ xuân, nai ao ao,
Rượu Đỗ riêng mời uống,
Lê Trương cần kiếm đâu!
Xóm trước đường núi khó,
Rượu say, về chẳng sao!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Gặp anh, chiều đã xuống mau,
Hứng lên, giữ ở cùng nhau đừng về.
Vượt đầm, lạch đạch cá trê,
Cỏ xuân, nai gọi bốn bề ao ao.
Xin mời rượu Đỗ uống nào,
Lê Trương sẵn có, chẳng hao công tìm.
Xóm, đường núi hiểm ban đêm,
Say về, nên chẳng lo phiền sợ chi...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sau khi thăm hỏi chuyện trò vãn
Chiều xế chủ mời ở lại ăn
Cá quẫy đùng đùng trong lạch vắng
Hươu kêu í ới trong rừng xuân
Rượu mời nhà Đỗ ân cần rót
Đãi khách nhà Trương hái quả sân
Đường núi trở về đầy hiểm trở
Say rồi ta bước chẳng phân vân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gặp anh hứng thú mời người,
Buổi chiều ở lại vui chơi chủ mừng.
Cá mè nhãy bõm ao bùn,
Hươu kêu tác tác trong lùm cỏ xuân.
Chén mời rượu Đỗ riêng tuân,
Lê Trương đâu quả chẳng cần tìm theo.
Trước thôn đường núi cheo leo
Mỗi lần say khướt vượt đèo chẳng lo!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thế Kỷ

Nhớ nhau nên ghé nhau chơi
Chiều tàn, núi giữ chân người lại đây
Cá tung tăng chốn nước đầy
Cỏ xanh nai nhảy, trời mây êm đềm
Rượu ngon nhắp chén bên thềm
Lê ngon ta nhắm, tình thêm đậm đà
Mặc cho tối bủa đường xa
Say mèm, ta cứ đường ta ta về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời