Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Tuyển tập chung

Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 12:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 28/10/2005 03:48

題玄武禪師屋壁

何年顧虎頭,
滿壁畫滄州。
赤日石林氣,
青天江海流。
錫飛常近鶴,
杯渡不驚鷗。
似得廬山路,
真隨惠遠遊。

 

Đề Huyền Vũ thiền sư ốc bích

Hà niên Cố hổ đầu,
Mãn bích hoạ Thương Châu.
Xích nhật thạch lâm khí,
Thanh thiên giang hải lưu.
Tích phi thường cận hạc,
Bôi độ bất kinh âu.
Tự đắc Lư Sơn lộ,
Chân tuỳ Huệ Viễn du.

 

Dịch nghĩa

Chẳng rõ năm nào ông Cố hổ đầu,
Vẽ cảnh Thương Châu đầy vách.
Mặt trời đỏ chiếu vào rừng đá bốc hơi,
Bầu trời xanh với sông biển cùng chảy.
Cỡi gậy bay thường gần gũi chim hạc,
Ngồi trên chén làm thuyền chẳng khiến âu sợ hãi.
Như được đi trên đường Lư Sơn,
Thực sự theo thầy Huệ Viễn rong chơi.


(Năm 762)

Lời dẫn: "Ốc tại Trung Giang, Đại Hùng sơn" 屋在中江大雄山 (Nhà ở Trung Giang, núi Đại Hùng).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Năm nao Cố hổ đầu
Đầy vách vẽ Thương Châu
Rừng đá vầng dương chói
Trời xanh nước biển sâu
Gậy bay thường lẫn hạc
Chén cưỡi vốn quen âu
Như đến Lư Sơn dạo
Chơi cùng Huệ Viễn lâu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Năm nao ông Cố hổ đầu,
Vẽ đầy phong cảnh Thương Châu vách nhà.
Trời xanh, rừng đá hơi ra,
Mặt trời đỏ, biển sông hoà chảy đây.
Hạc gần khi cưỡi gậy bay,
Ngồi thuyền chén, nỗi lo đầy cũng tan.
Tưởng đi trên lộ Lư San,
Theo thầy Huệ Viễn mà lang thang cùng.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Năm nào Cố hổ đầu,
Tường vẽ cảnh Thanh Châu.
Rừng đá nắng xông khí,
Biển, sông, trời chuyển mau.
Gậy bay gần hạc trắng,
Chén lội, chẳng kinh âu.
Tưởng đến Lư Sơn dạo,
Cùng thầy Huệ kết bầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Năm nào Cố hổ đầu,
Trên vách vẽ Thương Châu.
Đá rừng bốc, ngày nóng,
Sông biển trôi, trời cao.
Gậy bay thường gần hạc,
Chén nổi không ngại âu.
Lư Sơn sẵn đường đó,
Huệ Viễn đi cùng nhau.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Không biết năm nào Cố Hổ Đầu
Khắp tường vẽ cảnh cõi Thương Châu?
Mặt trời đỏ ối, sơn lâm khí
Sông với biển trời biếc sắc màu
Cưỡi gậy bên chim quanh quẩn ngoạn
Biển khơi ngồi chén bạn cùng âu
Tưởng như đang bước Lư Sơn lộ
Thực sự theo hầu Huệ Viễn lâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời