題桃樹

小徑升堂舊不斜,
五株桃樹亦從遮。
高秋總餽貪人實,
來歲還舒滿眼花。
簾戶每宜通乳燕,
兒童莫信打慈烏。
寡妻群盜非今日,
天下車書正一家。

 

Đề đào thụ

Tiểu kính thăng đường cựu bất tà,
Ngũ châu đào thụ diệc tòng già.
Cao thu tổng quỹ tham nhân thực,
Lai tuế hoàn thư mãn nhãn hoa.
Liêm hộ mỗi nghi thông nhũ yến,
Nhi đồng mạc tín đả từ ô.
Quả thê quần đạo phi kim nhật,
Thiên hạ xa thư chính nhất gia.

 

Dịch nghĩa

Đường nhỏ bước lên nhà trước kia không cong,
Nhưng nay năm gốc đào toả mát nên phải đi vòng.
Cuối thu đem trái chín cho hết người nghèo,
Năm sau an nhàn coi hoa nở mãn mắt.
Mành cửa mỗi khi hé mở, én nhỏ lách vào,
Trẻ không ưa quạ đen, đánh đuổi cả những con hiền lành.
Hôm nay không còn quả phụ và trộm cướp,
Thiên hạ thái bình đoàn tụ một nhà.


(Năm 764)

Năm 642, Thành Đô có loạn, Đỗ Phủ đưa gia quyến dời thảo đường lánh nạn về phương nam. Hai năm sau, loạn yên, ông trở về nhà cũ, thấy năm cây đào ông trồng nay đã cho bóng mát, nên làm bài này.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đường lên nhà trước kia ngay thẳng
Nay năm đào che bóng vòng vèo
Thu đem trái tặng người nghèo
Năm sau hoa nở nhìn theo an nhàn
Mành hé mở én con luồn lách
Trẻ không ưa quạ đánh tơi bời
Cô nhi quả phụ qua rồi
Hết còn trộm cướp nơi nơi thanh bình

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Xưa lên nhà, lối không cong,
Nay năm đào lớn, đi vòng chẳng ngay.
Thu, nghèo, quả chín, cơm thay,
Xuân, giàu, hoa nở ngày ngày đứng trông.
Sẻ con, mành hé, vào trong,
Quạ lành, trẻ đuổi vì lòng chẳng tin.
Góa chồng, giặc cướp đã yên,
Xe cùng một lối, sách in một nhà...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Lối nhỏ vào nhà xưa không cong,
Vì năm gốc đào, nay phải vòng.
Thu đến, trái già vui kẻ khó,
Xuân về, hoa nở khoái người trông.
Vẫn đó thấy oanh, khui màn cửa,
Không tin xua quạ, lũ nhi đồng.
Chiến tranh, goá phụ nay đà hết,
Dưới trời, xe, sách một đường thông.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời