Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/04/2015 22:44

投簡梓州幕府兼簡韋十郎官

幕下郎官安穩無,
從來不奉一行書。
固知貧病人須棄,
能使韋郎跡也疏。

 

Đầu giản Tử Châu mạc phủ, kiêm giản Vi thập lang quan

Mạc hạ lang quan an ổn vô,
Tòng lai bất phụng nhất hàng thư.
Cố tri bần bệnh nhân tu khí,
Năng sử Vi lang tích dã sơ.

 

Dịch nghĩa

Trong đồn ông quan có mạnh khoẻ không,
Từ lâu không có lấy được một lá thư.
Bạn cũ của ông giờ đang nghèo lại bệnh nên coi như bỏ,
Vì thế có thể khiến cho chàng họ Vi lơ là người cũ được.


(Năm 763)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trong đồn, quan có khoẻ không,
Từ lâu chẳng có một dòng thư thăm.
Bạn cũ giờ đói bệnh nằm,
Chuyện xưa quan cứ việc làm ngơ đi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Trong công sở lang quan yên ổn chứ?
Sao xưa nay không có một dòng thư.
Tôi bệnh nghèo, người bỏ kể làm chi,
Nhưng không lẽ dấu chân Vi lại vắng?


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong công đường hẳn quan yên phận
Đã từ lâu không nhận một thư
Bạn bè nghèo bệnh đáng từ
Chàng Vi dấu gót cũng thưa lẽ nào!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời