Quân binh vẫn biết khó lui
Thu về chày đá lau chùi một cây
Tháng đông lạnh lẽo tới đây
Với lòng thương nhớ những ngày xa nhau
Thiếp không thấy mệt đập lâu
Gửi chàng áo sạch địa đầu ải xa
Phòng khuê tận hết sức nhà
Mong chàng nơi đó nghe ra tiếng chày.