Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
21 bài trả lời: 19 bản dịch, 2 thảo luận
4 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 15:00, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 08/04/2009 11:34

搗衣

亦知戍不返,
秋至拭清砧。
已近苦寒月,
況經長別心。
寧辭搗衣倦,
一寄塞垣深。
用盡閨中力,
君聽空外音。

 

Đảo y

Diệc tri thú bất phản,
Thu chí thức thanh châm.
Dĩ cận khổ hàn nguyệt,
Huống kinh trường biệt tâm.
Ninh từ đảo y quyện,
Nhất ký tái viên thâm.
Dụng tận khuê trung lực,
Quân thính không ngoại âm.

 

Dịch nghĩa

Cũng biết người đi không trở về
Mùa thu đến, vẫn cứ lau sạch tảng đá (để giặt).
Đã gần đến ngày lạnh dữ
Huống chi lại vì tấm lòng ly biệt từ lâu.
(Cho nên) chẳng quảng nện áo nhọc mệt
Để gởi ra nơi đồn ải xa xăm.
Dùng hết sức người ở phòng khuê (phụ nữ)
Để chàng nghe được tiếng vang vượt qua quãng không ngăn cách.


(Năm 759)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (21 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Vẫn biết người đi chẳng trở lui,
Mùa thu tảng đá vẫn lau chùi.
Hàn phong giục giã ngày đông đến,
Cô quả buồn tênh cảnh biệt ly!
Chày nện áo bông không quản nhọc,
Miễn sao gửi được đến tay ai.
Phòng khuê sức yếu ra công khó,
Mong được chàng nghe tiếng nện chày.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Chàng đi quan ải xa xôi
Đá xanh em rửa, bồi hồi thu sang
Xác xơ cây cỏ héo tàn
Thêm sầu ly biệt bẽ bàng vấn vương
Áo thời em giặt em thương
Nôn nao gửi kịp biên cương cho chồng
Thêu thùa em chẳng ngại công
Chàng ơi có thấu tiếng lòng phu thê...

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Biết đi chẳng về đâu
Thu đến đá chùi lau
Đã gần ngày lạnh dữ
Ly biệt mãi lòng đau.
Nện áo bông không dứt
Gởi ra chốn ải đầu
Em đã làm hết sức
Chàng nghe tiếng vọng mau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Biết chàng đi thú khó về ngay,
Thu sang đá giặt em đã lau.
Lạnh lùng đông đến thêm nhung nhớ,
Ly biệt em mang từng khổ đau.
Em chẳng quản công lo giặt giũ,
Biên ải mong chàng áo đến tay.
Phòng khuê em nhũ mình ra sức,
Mong sao chàng nghe thoảng tiếng chày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tế Xương

Gần thu miếng đá gượng lau rồi
Cũng biết chàng nay việc chửa rồi
Áo kép chờ nay ba tháng lạnh
Chăn đơn chực đó mấy năm trời
Nghề riêng dám trễ tay canh cửi
Của chút làm ghi dạ một hai
Chăm chỉ buồng thêu đà hết sức
Tiếng chày văng vẳng thấu chăng ai

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Phong

Dù cho đồn thú chẳng về,
Đến thu tay lại não nề phủi châm,
Khổ gần tháng rét căm căm;
Huống chi biền biệt hơi tăm chẳng tường.
Áo dù mệt đập dưới sương,
Quên sao đươc chuyện gửi chàng áo đây!
Phòng khuê đem hết sức gầy,
Mong nơi xa ấy tai đầy tiếng vang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Có một từ không chính xác

Chữ "văn 聞" trong câu cuối "君聞空外音" là chữ "thính 听" (chữ quốc ngữ giản hoá)


Theo www.guoxue.com, 卷225_60 【捣衣】杜甫
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

văn/thính

Cảm ơn bạn, mình đã sửa lại. Kể ra chỗ này cũng hơi lạ vì "văn" thì đúng luật, còn "thính" thì thất luật. Nhưng các bản khác nhau đều chép là thính.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của K.Đ

Biết chàng đi thú còn lâu
Thu về, đá giặt em lau sẵn sàng
Nay mai cây héo lá vàng
Luống tình ly biệt kể hàng mấy đông
Áo này giặt chẳng quản công
Gửi ra ngoài ải những mong kịp ngày
Phòng khuê xin hết sức này
Để chàng nghe thoảng tiếng chày canh thâu.


Nguồn: Almanach, những nền văn minh thế giới, NXB Văn hoá Thông tin, 1996
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đi thú, biết không lại,
Thu sang lau đá chày.
Khổ vì lạnh sắp đến,
Sầu biệt mãi niềm tây.
Đập áo công nào quản,
Ải xa gửi sớm chầy.
Phòng the em gắng sức,
Tiếng vọng xa, chàng hay!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (21 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối