Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 26/10/2008 19:22

大麥行

大麥乾枯小麥黃,
婦女行泣夫走藏。
東至集壁西梁洋,
問誰腰鐮胡與羌。
豈無蜀兵三千人,
部領辛苦江山長。
安得如鳥有羽翅,
托身白雲還故鄉。

 

Đại mạch hành

Đại mạch can khô, tiểu mạch hoàng,
Phụ nữ hành khấp, phu tẩu tàng.
Đông chí Tập Bích, tây Lương Dương,
Vấn thuỳ yêu liêm Hồ dữ Khương.
Khởi vô Thục binh tam thiên nhân,
Bộ lĩnh tân khổ giang sơn trường.
An đắc như điểu hữu vũ sí,
Thác thân bạch vân hoàn cố hương.

 

Dịch nghĩa

Lúa mì lớn bị khô hạn, lúa mì nhỏ vàng úa,
Vợ khóc dòng, chồng bỏ đi kiếm việc.
Đông tới Tập, Bích, tây tới Lương, Dương,
Toàn do người Hồ, người Khương gặt lúa.
Há không có ba ngàn binh sĩ đất Thục đó sao?
Nhưng dù vất vả mấy cũng không bảo vệ nổi núi sông quá rộng.
Phải chi được như loài chim có lông vũ và đôi cánh,
Nương theo làn mây trắng để về vườn cũ.


(Năm 762)

Vì Thành Đô có loạn, Đỗ Phủ đưa gia quyến xuống thuyền theo sông Dân chạy tới Nhung châu (nay là huyện Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên) tạm trú làm nghề nông, nhưng quá khó khăn ông lại bỏ Nhung châu, lên thuyền theo Trường Giang đi Du châu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Lúa cái khô lúa con chín rộ
Chồng trốn rồi còn vợ khóc lăn
Đông Tây mấy quận xa gần
Hỏi ai gặt lúa, rặt quân giặc trời
Non sông rộng trông coi khó nhọc
Dẫu ba nghìn quân Thục ra chi
Ước gì mình giống chim kia
Nương làn mây bạc bay về quê hương


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Mạch lớn ráo khô mạch nhỏ vàng,
Chồng trốn vợ làm nước mắt tuông.
Đông tận Tập Bích tây Lương Dương,
Hỏi ai liềm giắt, rặt Hồ Khương.
Ba ngàn lính Thục há không có,
Núi sông dằng dặc khổ binh lương.
Ước được như chim có lông cánh,
Thân nương mây trắng vội hồi hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Đại mạch héo, tiểu mạch vàng,
Chồng đi, để vợ khóc than trên đường.
Đông: Tập, Bích - Tây: Lương, Dương,
Hỏi liềm ai có? Hồ, Khương giữ rồi.
Ba nghìn binh Thục khắp nơi,
Núi sông dài rộng giữ thời đủ đâu.
Làm sao có cánh bay mau,
Theo làn mây trắng cùng nhau về làng...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Lúa nếp khô ran, lúa tẻ vàng,
Chồng trốn rồi, vợ đứng khóc vang.
Đông tới Tập, Bích, tây: Lương, Dương,
Hỏi ai gặt hái: Hồ với Khương.
Binh Thục có đến ba ngàn người,
Khó nhọc canh giữ khắp núi sông.
Ước được như chim có cặp cánh,
Thân nương mây trắng trở về làng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mì lớn nhỏ bị khô, vàng úa
Vợ khóc than chồng túa mọi nơi
Đông tây lúa tốt của người
Toàn Hồ, Khương gặt; ta thời thiếu ăn
Binh sĩ Thục ba ngàn trấn đóng
Núi sông dài cáng đáng được sao?
Phải chi có cánh lắp vào
Nương làn mây trắng, bay vào vườn xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời