大雲寺贊公房其四

童兒汲井華,
慣捷瓶上手。
沾灑不濡地,
掃除似無帚。
明霞爛復閣,
霽霧搴高牖。
側塞被徑花,
飄颻委墀柳。
艱難世事迫,
隱遁佳期後。
晤語契深心,
那能總箝口。
奉辭還杖策,
暫別終回首。
泱泱泥汙人,
聽聽國多狗。
既未免羈絆,
時來憩奔走。
近公如白雪,
執熱煩何有。

 

Đại Vân tự Tán công phòng kỳ 4

Đồng nhi hấp tỉnh hoa,
Quán tiệp bình thượng thủ.
Triêm sái bất nhụ địa,
Tảo trừ tự vô trửu.
Minh hà lạn phục các,
Tề vụ khiên cao dũ.
Trắc tắc bị kinh hoa,
Phiêu diêu uy trì liễu.
Gian nan thế sự bách,
Ẩn độn giai kỳ hậu.
Ngộ ngữ khế thâm tâm,
Na năng tổng kiềm khẩu.
Phụng từ hoàn trượng sách,
Tạm biệt chung hồi thủ.
Ương ương nê đồ nhân,
Thinh thinh quốc đa cẩu.
Ký vụ miễn ky bạn,
Thì lai khế bôn tẩu.
Cận công như bạch tuyết,
Chấp nhiệt phiền hà hữu.

 

Dịch nghĩa

Trẻ em múc cái tinh hoa của giếng,
Cái bình trong tay lanh lẹ đã quen rồi.
Tưới ướt chẳng ướt đất,
Phủi bụi như không cần chổi.
Mây sáng nung nhiều tầng gác,
Khói chiều kéo cái cửa sổ cao lại.
Luống hoa bị ngăn chặn lại,
Bờ liễu phớt phơ nghiêng ngả.
Gian nan vì việc đời o ép,
Sau khi hò hẹn là ẩn trốn.
Gặp cái lời ghi sâu trong lòng,
Làm thế nào để giữ hết nó lại trong miệng.
Kính xin gửi lại các gậy gộc,
Tạm thời chia tay nhưng rồi cũng quay đầu lại.
Thăm thẳm thay là kẻ đang ngập lụt trong bùn,
Gâu gâu nhiều chó trong nước.
Đã chưa hết cái cảnh ràng buộc,
Tới lúc sẽ thôi đôn đáo.
Gần ông như được gần tuyết vậy,
Chẳng ngại gì về việc chịu nóng bức nữa.


(Năm 757)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Đứa bé múc nước giếng,
Bình trong tay, quá quen.
Phun tưới không ướt đất,
Phủi bụi chổi không cần.
Mây mù cửa sổ khép,
Ráng đỏ từng gác hun.
Đường hoa bị chắn lối,
Bờ liễu ngả nghiêng dần.
Khốn khổ việc đời ép,
Gặp mặt rồi trốn luôn.
Lời quen ghi trong ruột,
Làm sao giữ khỏi tuôn.
Gậy gộc xin trả lại,
Chia tay, lòng băn khoăn.
Người trong bùn lóp ngóp,
Chó nhiều nơi cắn càn.
Cảnh ràng buộc chưa dứt,
Khi tới hết gian truân.
Gần ông tưởng bên tuyết,
Nóng bức chẳng thấy phiền.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trẻ em múc tinh hoa của giếng
Gầu trong tay nhiều chuyến quen rồi
Tưới phun chẳng ướt đất đai
Xem như phủi bụi chẳng nài chổi rơm
Ráng ban mai chiếu hun tầng gác
Mây sau mưa kéo áp song cao
Luống hoa bị chặn khôn vào
Liễu tơ phơ phất đảo chao bên thềm
Gian nan vì việc làm o ép
Sau hẹn kỳ ẩn núp trốn luôn
Lời hay hợp tận thâm tâm
Làm sao kiềm chế để không nói nào?
Kính gửi lại các bao gậy sách
Tạm chia tay tìm cách quay đầu
Mênh mông kẻ ngập bùn sâu
Trong nhà nhiều chó gâu gâu sủa hoài
Chưa hết cảnh cân đai ràng buộc
Thời tới rồi chính lúc bôn đào
Gần ông như được tuyết bao
Ngại gì nóng bức tiêu dao tháng ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời