大雲寺贊公房其一

心在水精域,
衣沾春雨時。
洞門盡徐步,
深院果幽期。
到扉開復閉,
撞鐘齋及茲。
醍醐長髮性,
飲食過扶衰。
把臂有多日,
開懷無愧辭。
黃鸝度結構,
紫鴿下罘罳。
愚意會所適,
花邊行自遲。
湯休起我病,
微笑索題詩。

 

Đại Vân tự Tán công phòng kỳ 1

Tâm tại thuỷ tinh vực,
Y triêm xuân vũ thì.
Động môn tận từ bộ,
Thâm viện quả u kỳ.
Đáo phi khai phục bế,
Chàng chung trai cập ti.
Đề hồ trưởng phát tính,
Ẩm thực quá phù suy.
Bả tí hữu đa nhật,
Khai hoài vô quý tì.
Hoàng ly độ kết cấu,
Tử cáp há phù ti.
Ngu ý hội sở thích,
Hoa biên hành tự trì.
Thang hưu khởi ngã bệnh,
Vi tiếu sách đề thi.

 

Dịch nghĩa

Lòng gửi nơi vực nước trong,
Áo ướt vào lúc mưa xuân.
Đi vào tới tận cửa phòng,
Viện quả thật là thâm u.
Tới cửa tre mở lại khép,
Gióng chuông từng tiếng tới hồi.
Váng sữa giúp tóc mọc,
Ăn uống lắm khiến thêm bệnh.
Chắp tay vái thường lắm lúc,
Tỏ lòng không thẹn lời.
Oanh vàng nương mái chắc,
Cu đỏ đậu phên thưa.
Ý hèn theo cái thích,
Hoa bên đường nên đi thong thả,
Thuốc ngăn bệnh không phát,
Mỉm cười viết nên bài thơ.


(Năm 757)

Nguyên chú: “Võ Hậu hạnh Quang Minh tự, sa môn Tuyên Chính tiến Đại vân kinh, trung hữu nữ chủ chi phù, nhân cải vi Đại Vân tự” 武后幸光明寺,沙門宣政進大雲經,中有女主之符,因改為大雲 (Võ Hậu tới thăm chùa Quang Minh, sa môn Tuyên Chính dâng kinh Đại vân, trong đó có phép phù của một nữ chúa, nhân đó đổi tên thành chùa Đại Vân).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Lòng ở nước trong vắt,
Ý thấm mưa xuân rơi.
Cửa buồng đi bộ tới,
Viện sâu thấy tối thui.
Tới cửa, mở lại khép,
Gióng chuống tiếng tới hồi.
Váng sữa giúp tóc mọc,
Ăn uống lắm bệnh thôi.
Bắt tay sẵn lắm bữa,
Tỏ lòng chẳng thẹn lời.
Oanh vàng nương mái chắc,
Cu đỏ đậu phên tồi.
Ý hèn theo cái thích,
Hoa dại bước chân lơi.
Thuốc chặn bệnh không phát,
Thơ ra, miệng mỉm cười.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lòng gửi tại nước trong nơi vực
Áo ướt đầm vào lúc mưa xuân
Đi vào tới tận cửa phòng
Viện chùa quả thật là thâm u nhàn
Tới cửa tre liếp đan mở khép
Gióng chuông chùa từ tiếp tới hồi
Váng sữa giúp tóc mọc dài
Ăn nhiều uống lắm khiến ai suy tàn
Thường chắp tay vái van lắm lúc
Tỏ nỗi lòng không tiếc thẹn lời
Oanh vàng nương mái chắc chơi
Bồ câu tía đậu ở nơi song ngoài
Ý tôi hèn theo hoài sở thích
Trên đường hoa chuyển dịch thong dong
Thuốc ngăn bệnh trở thành không
Mỉm cười múa bút viết thành bài thơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời