Lòng ở nước trong vắt,
Ý thấm mưa xuân rơi.
Cửa buồng đi bộ tới,
Viện sâu thấy tối thui.
Tới cửa, mở lại khép,
Gióng chuống tiếng tới hồi.
Váng sữa giúp tóc mọc,
Ăn uống lắm bệnh thôi.
Bắt tay sẵn lắm bữa,
Tỏ lòng chẳng thẹn lời.
Oanh vàng nương mái chắc,
Cu đỏ đậu phên tồi.
Ý hèn theo cái thích,
Hoa dại bước chân lơi.
Thuốc chặn bệnh không phát,
Thơ ra, miệng mỉm cười.

tửu tận tình do tại