Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/03/2015 00:24

大覺高僧蘭若

巫山不見廬山遠,
松林蘭若秋風晚。
一老猶鳴日暮鐘,
諸僧尚乞齋時飯。
香爐峰色隱晴湖,
種杏仙家近白榆。
飛錫去年啼邑子,
獻花何日許門徒。

 

Đại Giác cao tăng lan nhã

Vu sơn bất kiến Lư sơn viễn,
Tùng lâm lan nhã thu phong vãn.
Nhất lão do minh nhật mộ chung,
Chư tăng thượng khất trai thì phạn.
Hương Lô phong sắc ẩn tinh hồ,
Chủng hạnh tiên gia cận bạch du.
Phi tích khứ niên đề ấp tử,
Hiến hoa hà nhật hứa môn đồ.

 

Dịch nghĩa

Núi Vu không thấy núi Lư xa,
Buổi chiều có gió thu thổi nơi niệm phật trong rừng thông.
Một ông già trong buổi chiều có tiếng chuông ngân,
Các sư còn đang khi khất thực bữa ăn.
Đỉnh Hương Lô ẩn sau sắc hồ sáng,
Nhà tiên trồng cây hạnh gần cây du trắng.
Năm trước gậy sắt bay đã khiến người cùng huyện khóc,
Hứa với môn đồ ngày nào thì ra hoa.


(Năm 767)

Lời tự: "Hoà thượng khứ đông vãng Hà Nam" 和尚去冬往湖南 (Hoà thượng mùa đông đi về Hồ Nam).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Núi Vu không biết cách núi Lư,
Lan nhã rừng thông gió chiều thu.
Một lão sáng chiều chuông cứ gióng,
Các sư còn bận góp ăn trưa.
Đỉnh Hương Lô ẩn sắc hồ sáng,
Nhà tiên trồng mận cạnh du trắng.
Năm ngoái vân du hàng huyện than,
Hứa môn đồ hoa ngày nào đặng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Vu sơn chẳng thấy núi Lư xa
Chùa, chiều rừng thông gió thu qua
Các sư xin cơm khi trai tịnh
Một lão thỉnh chuông lúc chiều tà
Đỉnh Hương Lô mờ ẩn hồ tạnh
Tiên gia trồng hạnh cạnh bạch du
Năm ngoái trượng bay dân ấp khóc
Dâng hoa ngày nào hứa môn đồ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi Lư xa núi Vu không thấy
Gió chiều thu thổi quấy rừng thông
Ông già chiều xuống thỉnh chuông
Các sư lúc đó còn đang khất hành
Sau sắc hồ đỉnh Hương Lô ẩn
Nhà tiên trồng cây hạnh gần du
Dân làng khóc gậy bay đi
Môn đồ có hứa hiến hoa ngày nào?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời