33.67
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 04/06/2007 20:03

堂成

背郭堂成蔭白茅,
緣江路熟俯青郊。
榿林礙日吟風葉,
籠竹和煙滴露梢。
暫止飛烏將數子,
頻來語燕定新巢。
旁人錯比揚雄宅,
嬾惰無心作解嘲。

 

Đường thành

Bối quách đường thành ấm bạch mao,
Duyên giang lộ thục phủ thanh giao.
Khải lâm ngại nhật ngâm phong diệp,
Lung trúc hoà yên trích lộ sao.
Tạm chỉ phi ô tương sổ tử,
Tần lai ngữ yến định tân sào.
Bàng nhân thác tỉ Dương Hùng trạch,
Lãn noạ vô tâm tác "Giải trào".

 

Dịch nghĩa

Nhà lợp cỏ tranh trắng, quay lưng về thành
Con đường ven sông đi tới ngoại thành xanh tốt
Rừng cây khải rợp nắng, lá reo trong gió
Khóm trúc mờ trong khói, sương nhỏ giọt từ ngọn cây
Chim quạ tạm dừng bay xa để nuôi bày con nhỏ
Chim yến ríu rít bay đi bay về làm tổ mới
Người gần bên lầm sánh với nhà của Dương Hùng
Ta làm biếng và cũng không có ý viết bài "Giải trào"


(Năm 760)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Mái trắng bên thành lợp mới xong
Đồng xanh ven nước lối quen thông
Ngàn chàm hát gió, che trời nắng
Dò trúc đầm sương, đượm khói lồng
Quạ tạm nương nhờ con mới nở
Én về ríu rít tổ dương công
Người ngoài ví với nhà Dương tử
Lười tính, cười chê cũng mặc lòng


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nhà cỏ làm xong dựa quách cao,
Đồng xanh nước biếc lượn đường bao.
Khói mờ thân trúc nhành sương đọng,
Nắng gợn hàng dương lá gió xao.
Yến hót bao lần thường ở đậu,
Qụa sinh mấy lứa tạm nương vào.
Người đời sánh chỗ Dương Hùng ở,
Lười nhác, làm chi khúc "Giải trào".

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Dựa thành, nhà cỏ bạch mao,
Theo sông, đường đất lẫn vào đồng xanh.
Gió rừng khua lá trên cành,
Khí dâng, lá trúc, đọng thành hạt sương.
Quạ đưa con đến tạm nương,
Định làm tổ mới, yến thường lại đây.
Dương Hùng, người ví nhà này,
‘‘Giải trào’’, ta biếng, nên nay không làm...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nhà cỏ làm xong ngay sau thành,
Men sông, quen lối, xóm vòng quanh.
Rừng chàm che nắng, ru cùng gió,
Bụi trúc đậm sương, giỏ giọt nhanh.
Quạ đen thỉnh thoảng bay qua lại,
Đàn yến nhiều phen chọn tổ lành.
Nhà Dương Hùng người làng cứ tưởng,
"Giải trào", lười biếng chẳng viết thành.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhà tựa lưng thành mái lợp tranh
Bên sông nối tiếp cánh đồng xanh
Cây che bóng mát reo lời gió
Trúc nhuốm hơi sương trĩu lá cành
Tạm kiếm nuôi con nơi lũ quạ
Đi về xây tổ chốn chim oanh
Dương Hùng nhà cũng như ta nhỉ
Bàn luận Giải Trào chẳng bận danh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhà cất gần thành mái lợp tranh
Ven sông đường nhỏ ngoại thành xanh
Rừng cây rợp lá reo trong gió
Khóm trúc mờ sương móc cuối cành
Quạ tạm dừng bay nuôi con nhỏ
Yến vui làm tổ liệng loanh quanh
Lân bang ví tớ Dương Hùng trước
Lười biếng “Giải Trào” viết chẳng thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời