Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 14/03/2014 21:51

登舟將適漢陽

春宅棄汝去,
秋帆催客歸。
庭蔬尚在眼,
浦浪已吹衣。
生理飄蕩拙,
有心遲暮違。
中原戎馬盛,
遠道素書稀。
塞雁與時集,
檣烏終歲飛。
鹿門自此往,
永息漢陰機。

 

Đăng chu tương thích Hán Dương

Xuân trạch khí nhữ khứ,
Thu phàm thôi khách quy.
Đình sơ thượng tại nhãn,
Phố lãng dĩ xuy y.
Sinh lý phiêu đãng chuyết,
Hữu tâm trì mộ vi.
Trung Nguyên nhung mã thịnh,
Viễn đạo tố thư hy.
Tái nhạn dữ thì tập,
Tường ô chung tuế phi.
Lộc môn tự thử vãng,
Vĩnh tức Hán Âm ky (cơ).

 

Dịch nghĩa

Nhà xuân ơi, ta bỏ mi mà đi rồi,
Cánh buồm thu giục khách trở về.
Vườn rau vẫn còn thấy trong tầm mắt,
Gió thổi sóng bến sông lấm tấm trên áo.
Ta vụng về trong cuộc sống cứ nay đây mai đó này,
Điều tâm nguyện nay già vẫn chưa xong đành bỏ.
Việc binh đao ở Trung Nguyên còn đang dữ dội,
Thư từ nơi xa hiếm nhận được.
Nhạn biên ải tụ tập theo mùa,
Con quạ gỗ trên đầu cột buồm cứ bay suốt năm.
Xa núi Lộc Môn từ nay,
May ra sẽ được nghỉ ngơi ở Hán Âm mãi mãi.


(Năm 769)

Đỗ Phủ có ý định đi thuyền về Hán Dương, chuyển qua Tương Dương, theo sông Hán Thuỷ lên phía bắc, rồi về quê cũ ở Lạc Dương. Nhưng ông qua đời khi đang dang dở chuyến đi này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Nhà xuân, ta phải lìa mày
Buồm thu dục khách chớ chầy ra đi
Sân rau trước mắt còn kia
Áo bào đã thấy lạnh vì gió sông
Vụng về kiếp sống long đong
Già rồi, đành phụ tấm lòng ngày xưa
Trung Nguyên quân giặc chưa thưa
Đường xa vắng ngắt thư từ viếng thăm
Theo mùa cánh nhạn xa xăm
Cột buồm con quạ quanh năm bay hoài
Nương thân tìm chỗ nghỉ ngơi
Đường trần thôi hẳn ngược xuôi từ rầy


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Nhà xuân, ta bỏ mi đi,
Buồm thu giục khách xa quê trở về.
Sân rau trước mắt buồn ghê,
Bến sông gợn sóng, gió về, áo bay.
Cuộc đời vụng tính, đó đây,
Điều lòng ôm ấp đến nay chưa thành.
Trung Nguyên, giặc giã hoành hành,
Đường xa, thư tín trở thành khó khăn.
Theo thời nhạn ải, tung tăng,
Cột buồm, quạ gỗ quanh năm tung trời.
Lộc Môn từ đó xa rồi,
Hán Âm ngơi nghỉ nay thời dịp may...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nhà xinh, ta lìa mày,
Buồm thu giục đi ngay.
Sân rau còn trước mắt,
Gió sông thổi áo dầy.
Sinh nhai tính đã vụng,
Ước cũ, già buông tay.
Trung nguyên còn giặc giã,
Tin tức nào có hay.
Nhạn xa hằng tung cánh,
Buồm quạ suốt năm bay.
Lộc Môn đi từ đó,
Hán Âm có cơ may.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhà xuân ơi, giã từ mi nhé
Cánh buồm đang giục giã khách về
Vườn rau vẫn thấy gần kề
Gió thu thổi sóng bên đê lấm bào
Ta đã vụng trong bao cuộc sống
Tâm nguyện không thành tống cho rồi
Trung Nguyên giặc giã bời bời
Hiếm mà nhận được thư nơi xa về
Nhạn biên ải đề huề tụ tâp
Quạ gỗ trên buồm suốt năm bay
Lộc Môn xa núi từ nay
May ra sẽ được nghỉ dài Hán Âm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời