登岳陽樓

昔聞洞庭水,
今上岳陽樓。
吳楚東南坼,
乾坤日夜浮。
親朋無一字,
老病有孤舟。
戎馬關山北,
憑軒涕泗流。

 

Đăng Nhạc Dương lâu

Tích văn Động Đình thuỷ,
Kim thướng Nhạc Dương lâu.
Ngô Sở đông nam sách,
Càn khôn nhật dạ phù.
Thân bằng vô nhất tự,
Lão bệnh hữu cô chu.
Nhung mã quan san bắc,
Bằng hiên thế tứ lưu.

 

Dịch nghĩa

Xưa nghe nói nước hồ Động Đình,
Nay được lên lầu Nhạc Dương.
Đất Ngô, đất Sở chia tách ở hai phía đông nam,
Trời đất suốt ngày đêm dập dềnh nổi.
Bà con bạn hữu không có một chữ (thư từ qua lại)!
Thân già yếu lênh đênh trong chiếc thuyền côi quạnh.
Quan san phía bắc đang nhộn binh đao,
Tựa hiên, ròng ròng nước mắt, nước mũi!


(Năm 768)

Nhạc Dương lâu là lầu ở cửa Tây thành Nhạc Dương, một trong Giang Nam tam đại danh lâu (hai lầu còn lại là Đằng Vương các và Hoàng Hạc lâu).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (23 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đặng Tài

Nghe tiếng Động Đình từ lâu
Nay mới được đứng trên lầu Nhạc Dương
Ngô Sở chia cách Nam Đông
Đất trời trôi nổi bềnh bồng ngày đêm
Bạn bè thư cũng lãng quên
Thân già bệnh, trú trong thuyền đơn côi
Phía Bắc chiến tranh chưa thôi
Bên hiên buồn, nước mắt rơi ngậm ngùi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Đỗng Đình nghe nói từ xưa,
Nhạc Dương lầu ấy bây giờ lên chơi.
Đông, nam, Ngô, Sở tách vời,
Ngày đêm man mác, đất giời nổi nênh...
Đâu tin bầu bạn, gia đình?
Chiếc thân già bệnh, lênh đênh con thuyền!
Ải ngoài, thét ngựa, bay tên,
Chan hoà, khi tựa bên hiện giọt dài.


Nguồn: Tạp chí Tri tân, số 164, ngày 26-10-1944
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Xưa nghe Động Đình ước
Giờ đến Nhạc Dương coi
Ngô, Sở đông tây cắt
Đêm, ngày trời đất trôi
Nhà mong từng chữ một
Bệnh dựa chiếc thuyền côi
Ải bắc cuồng binh lửa
Tựa hiên lệ đẫm rồi.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (23 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]