登岳陽樓

昔聞洞庭水,
今上岳陽樓。
吳楚東南坼,
乾坤日夜浮。
親朋無一字,
老病有孤舟。
戎馬關山北,
憑軒涕泗流。

 

Đăng Nhạc Dương lâu

Tích văn Động Đình thuỷ,
Kim thướng Nhạc Dương lâu.
Ngô Sở đông nam sách,
Càn khôn nhật dạ phù.
Thân bằng vô nhất tự,
Lão bệnh hữu cô chu.
Nhung mã quan san bắc,
Bằng hiên thế tứ lưu.

 

Dịch nghĩa

Xưa nghe nói nước hồ Động Đình,
Nay được lên lầu Nhạc Dương.
Đất Ngô, đất Sở chia tách ở hai phía đông nam,
Trời đất suốt ngày đêm dập dềnh nổi.
Bà con bạn hữu không có một chữ (thư từ qua lại)!
Thân già yếu lênh đênh trong chiếc thuyền côi quạnh.
Quan san phía bắc đang nhộn binh đao,
Tựa hiên, ròng ròng nước mắt, nước mũi!


(Năm 768)

Nhạc Dương lâu là lầu ở cửa Tây thành Nhạc Dương, một trong Giang Nam tam đại danh lâu (hai lầu còn lại là Đằng Vương các và Hoàng Hạc lâu).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (23 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Động Đình nghe tiếng từ xưa
Mà đây lầu Nhạc bây giờ mới lên
Đông nam Ngô Sở tách miền
Mênh mang trời đất ngày dêm bềnh bồng
Bạn bè một chữ vẫn không
Thân già ma bệnh chiếc bồng lẻ loi
Bắc phương giặc giã rối bời
Bên hiên đứng tựa sụt sùi lệ sa

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Động Đình hồ tiếng đã lâu,
Hôm nay mới bước lên lầu Nhạc Dương.
Nam Ngô, Đông Sở cách đường,
Bồng bềnh nhật nguyệt, mênh mông đêm ngày.
Người thân tin tức chẳng hay,
Thân già mang bệnh, thuyền này lẻ loi.
Ải quan phương bắc rối bời,
Bên hiên đứng tựa, lệ rơi ròng ròng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Hồ Động xưa nghe tiếng
Nay lên gác Nhạc Dương
Càn khôn hồ nổi bóng
Ngô Sở đất chia đường
Bè bạn tin thư vắng
Ốm già chiếc lá nương
Binh đao ngoài ải bắc
Tựa cửa lệ vương vương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Xưa nghe trăng nước Động Đình,
Nhạc Dương, nay đứng một mình lầu đây.
Đông: Ngô, nam: Sở, chốn này,
Mênh mang trời đất cả ngày lẫn đêm.
Bạn thân, thư đã lãng quên,
Bệnh, già, chỉ có con thuyền đơn côi.
Chiến tranh ải bắc chưa thôi,
Ngoài hiên tựa cột, sụt sùi lệ rơi!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Xưa nghe tiếng hồ Động,
Nay lầu Nhạc Dương thăm.
Phía nam chia Ngô, Sở,
Đất trời rõ sớm hôm.
Thân thuộc không một chữ,
Bệnh già chiếc thuyền con.
Phương bắc đang còn giặc,
Tựa cửa lệ ròng tuôn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Xưa nghe tiếng hồ Động Đình,
Lầu Nhạc Dương nay lượt mình lên thăm.
Ngô Sở chia phía đông nam,
Đất trời trôi nổi sớm hôm chập chờn.
Vắng tin thân thuộc bà con,
Đã già lại bệnh thuyền nan theo dòng.
Miền bắc giặc giã lung tung,
Dưới hiên đứng tựa vời trông lệ tràn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Nước Động Đình xưa từng nghe tiếng
Lầu Nhạc Dương nay lại lên chơi
Đông nam Ngô Sở đôi nơi
Ngày đêm trời đất nổi trôi bất thường
Không một chữ thân bằng quyến thuộc
Chiếc thuyền cô già bệnh mình ta
Quan sơn binh mã đồn xa
Tựa hiên nước lệ ứa ra hai hàng.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Lên Lầu Nhạc Dương
Đã lâu nghe nước Động Đình
Nhạc Dương lầu đó một mình nay thăm
Sở, Ngô rẽ hướng đông nam
Đất trời chìm nổi ngày đêm mịt mờ
Người thân bạn cũ chẳng thư
Thân già thêm bệnh thuyền cô một mình
Núi xa ải bắc đao binh
Tựa hiên nước mắt thế tình tuôn rơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xưa vẫn nghe danh tiếng hồ Động Đình
Nay mới được lên lầu Nhạc Dương viếng
Là Đông Ngô và Sở Nam phân tuyến
Vẫn ngày đêm vũ trụ cứ nổi trôi
Bạn bè thân không một chữ một lời
Tuổi già bệnh cô liêu thuyền bé nhõ
Nơi ải bắc đang tơi bời giặc giã
Ta tựa hiên mà nước mắt chứa chan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Lâm

Động Đình xưa nghe tiếng
Nay dược viếng Nhạc Dương
Đông Nam chia Ngô Sở
Ngày đêm rạng đất trời
Người thân không han hỏi
Già bệnh với thuyền côi
Giặc Bắc gây chinh chiến
Bên hiên lệ sụt sùi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (23 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối