Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 23/01/2010 02:00

登牛頭山亭子

路出雙林外,
亭窺萬井中。
江城孤照日,
山谷遠含風。
兵革身將老,
關河信不通。
猶殘數行淚,
忍對百花叢。

 

Đăng Ngưu Đầu sơn đình tử

Lộ xuất song lâm ngoại,
Đình khuy vạn tỉnh trung.
Giang thành cô chiếu nhật,
Sơn cốc viễn hàm phong.
Binh cách thân tương lão,
Quan hà tín bất thông.
Do tàn sổ hàng lệ,
Nhẫn đối bách hoa tùng.

 

Dịch nghĩa

Con đường đi ra từ hai bên rừng,
Căn đình nhìn xuống thấy cả vạn nhà.
Mặt trời chiếu khu thành trơ trọi bên sông,
Gió từ xa thấm hơi hang núi thổi tới.
Loạn lạc khiến thân này đâm già yếu,
Xa cách núi sông nên tin tức không đưa được.
Vẫn còn vài hàng nước mắt,
Đành đem ra giỏ trước trăm khóm hoa.


(Năm 763)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Đường đi giữa rừng mát
Đình nhìn vạn giếng thơi
Mặt trời thành sông chiếu
Hang núi gió reo cười
Thân già binh đao mãi
Thư cách không đến nơi
Hai hàng lệ ngừng chảy
Không nỡ đón hoa tươi


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Đường lách rừng hai phía,
Lầu nhòm vạn nóc nhà.
Thành sông bóng trời chiếu,
Hang núi gió truyền xa.
Núi sông ngăn tín vắng,
Loạn lạc luỵ thân già.
Còn dư vài hàng lệ,
Đem giỏ cùng trăm hoa.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đường từ hai bên rừng xuất hiện
Đình nhìn ra thấy vạn giếng nhà
Mặt trời chiếu sáng thành cô
Gió lùa hang núi từ xa thổi về
Binh đao khiến thân già suy yếu
Cách ải sông nên thiếu thư từ
Vẫn còn vài hạt lệ dư
Đành đem ra trước trăm hoa khóc nhoà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời