15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
12 bài trả lời: 11 bản dịch, 1 thảo luận
2 người thích

Tuyển tập chung

Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 11:51, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 19/06/2012 22:30

登兗州城樓

東郡趨庭日,
南樓縱目初。
浮雲連海岱,
平野入青徐。
孤嶂秦碑在,
荒城魯殿餘。
從來多古意,
臨眺獨躊躇。

 

Đăng Duyện Châu thành lâu

Đông Quận xu đình nhật,
Nam lâu túng mục sơ.
Phù vân liên Hải Đại,
Bình dã nhập Thanh Từ.
Cô chướng Tần bi tại,
Hoang thành Lỗ điện dư.
Tòng lai đa cổ ý,
Lâm diễu độc trù trừ.

 

Dịch nghĩa

Ngày đến Đông Quận thăm cha
Lên lầu phía nam phóng mắt nhìn
Mây nổi nối liền Đông Hải và Đại Sơn
Đồng bằng tít tắp đến Thanh Châu, Từ Châu
Ngọn núi chơ vơ còn tấm bia Tần
Trong thành hoang vẫn sót lại điện Lỗ
Nơi này xưa nay nhiều ý vị cổ kính
Đứng ngắm mà lòng cảm khái dùng dằng


(Năm 740)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tế Xương

Ngàn đông lúc ấy dạo ra sân
Cao bước lên lầu mắt chẳng nhoèn
Hải - Đại một màu mây cũng nổi
Thanh - Từ hai chốn rộng vừa cân
Thành hoang cỏ biếc trùm đền Lỗ
Bia đã rêu xanh khoá núi Tần
Không có có không nào tích cũ
Qua chơi ai thấy chẳng tần ngần


Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đông Quận ngày về thăm lại cha,
Lên lầu nam ngóng phóng nhìn xa.
Đại Sơn, Đông Hải mây liền nối,
Từ, Duyện, Thanh Châu ruộng phẳng ra.
Còn tấm bia Tần trơ đứng núi,
Sót còn điện Lỗ thành hoang sơ.
Nơi đây cổ kính nhiều thi vị,
Cảm khái đứng nhìn tràn dạ ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]