Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2012 08:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 08/10/2012 09:03

冬深

花葉隨天意,
江溪共石根。
早霞隨類影,
寒水各依痕。
易下楊朱淚,
難招楚客魂。
風濤暮不穩,
舍棹宿誰門。

 

Đông thâm

Hoa diệp tuỳ thiên ý,
Giang khê cộng thạch căn.
Tảo hà tuỳ loại ảnh,
Hàn thuỷ các y ngân.
Dị hạ Dương Chu lệ,
Nan chiêu Sở khách hồn.
Phong đào mạc bất ổn,
Xá trạo túc thuỳ môn.

 

Dịch nghĩa

Hoa với lá là tuỳ ở ý trời,
Nơi sông với suối chỉ thấy rễ leo nơi đá.
Ráng sớm có nhiều loại hình,
Nước lạnh cứ giữ một mức.
Dương Chu mà nước mắt còn dễ tuôn,
Hồn khách nước Sở khó mà gọi về được.
Chiều rồi mà sóng gió không yên,
Bỏ chèo thì biết ở cửa nhà ai?


(Năm 768)

Tiêu đề có bản chép là Tức nhật 即日.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Hoa lá theo ý trời
Sông khe giữ nền đá
Ráng sớm đổi thay hoài
Nước lạnh giữ dấu cũ
Dương Chu khóc thay đổi
Hồn khách Sở khó về
Chiều nay sóng gió nổi
Chèo thuyền nhà ai giờ?


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Hoa lá do trời tạo,
Khe, sông đá rễ chen.
Ráng sớm có nhiều vẻ,
Nước lạnh mức vẫn nguyên.
Dương Chu dễ rơi lệ,
Khuất Nguyên khó chiêu hồn.
Bỏ chèo, nơi nào trọ,
Sóng gió chiều không yên.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa và lá tuỳ theo thiên ý
Rễ đá chen nơi suối và sông
Sớm mai ráng có ánh hồng
Mức y như cũ nước sông lạnh lùng
Dương Chu lệ dễ tuôn lã chã
Oan hồn người nước Sở khó chiêu
Chưa yên sóng gió buổi chiều
Nhà ai thuyền sẽ gác chèo đêm nay?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời