Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 23/01/2010 02:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 22/03/2015 15:15

東樓

萬里流沙道,
西征過北門。
但添新戰骨,
不返舊征魂。
樓角臨風迥,
城陰帶水昏。
傳聲看驛使,
送節向河源。

 

Đông lâu

Vạn lý lưu sa đạo,
Tây chinh quá bắc môn.
Đãn thiêm tân chiến cốt,
Bất phản cựu chinh hồn.
Lâu giốc lâm phong quýnh,
Thành âm đới thuỷ hôn.
Truyền thanh khán dịch sứ,
Tống tiết hướng hà nguyên.

 

Dịch nghĩa

Dòng nước chảy dài tới vạn dặm,
Đi về phía tây qua cửa bắc.
Đã thêm xương kẻ mới chết trận,
Mà hồn lính cũ lại chẳng thấy về.
Vọng gác đứng trước cơn gió giật,
Phía chân thành giải nước trong cảnh chiều.
Nghe tiếng vang trông thấy sứ nhà vua,
Cờ tiết đi về phía nguồn sông.


(Năm 759)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Cát bay vạn dặm trải
Sang Tây qua cửa này
Chỉ thêm xương lính mới
Hồn lính chẳng về đây
Kèn lầu vượt gió thổi
Thành Bắc nước triều đầy
Có tin báo sứ giả
Tìm nguồn sông phía Tây


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Đường sông chảy vạn dặm,
Về tây cửa bắc qua.
Hồn cũ đã chẳng thấy,
Lại thêm xương mới kia.
Vọng gác cơn gió rit,
Chân thành giải nước ra.
Cờ tiễn lên mạn ngược,
Tiếng truyền thấy sứ vua.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dòng nước chảy kéo dài vạn dặm
Đi về tây qua chặng bắc môn
Đã thêm lính mới chết chôn
Mà hồn lính cũ lại không thấy về
Vọng gác trước gió xa thổi ngược
Phía chân thành lạch nước chiều tà
Âm vang thấy sứ nhà vua
Phất phơ cờ tiết đi về nguồn sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dặm ngàn dòng nước chảy dài,
Về tây qua cửa bắc ngoài ải quan.
Xương người chết trận mới tràn,
Mà quân cũ chết chẳng mang hồn về.
Vọng canh trước gió giật ghê,
Chân thành giải nước trong khe chiều tà.
Sứ vua nghe tiếng vang xa,
Đi về cờ tiết phía ngoài nguồn sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời